Bộ Tài chính lên tiếng việc ưu đãi "tiền hậu bất nhất"

Minh Thư

“Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào pháp luật tại thời điểm cấp phép. Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp các địa phương cấp phép không đúng với chính sách thuế tại thời điểm cấp phép…”

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, báo chí đặt câu hỏi, ở một diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp (DN) vừa tổ chức, có rất nhiều DN bức xúc về chính sách ưu đãi đầu tư với DN nước ngoài. Trong các giấy chứng nhận đầu tư, các địa phương thường cam kết không khớp với quy định về thuế. Sau đó, các cơ quan thuế không đồng ý với giấy chứng nhận đầu tư đó, và bắt các DN phải chịu thuế theo quy định hiện hành. Vậy, theo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch đầu tư thì vấn đề này sẽ được xử lý ra sao?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào pháp luật tại thời điểm cấp phép. Vì vậy, ưu đãi thuế cũng phải căn cứ vào các quy định ưu đãi thuế tại thời điểm cấp phép được quy định trong các luật thuế có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Trong thực tế, có trường hợp các địa phương cấp phép không đúng với chính sách thuế tại thời điểm cấp phép. Về nguyên tắc, trường hợp cấp phép không đúng thì rõ ràng là địa phương phải rà soát lại, điều chỉnh lại cấp phép theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, trong một số trường hợp, việc cấp phép của địa phương về các chính sách ưu đãi, nếu chính sách ưu đãi quy định chưa rõ và nhà đầu tư có ý kiến, lúc đó các cơ quan tham mưu có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát và Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những trường hợp mà chính sách chưa thực sự rõ ràng.

Ngoài ra, đối với giấy phép đã cấp phép cho nhà đầu tư với ưu đãi theo đúng chính sách pháp luật hiện hành tại thời điểm cấp phép nhưng trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư không đáp ứng được điều kiện ưu đãi. Ví dụ như ưu đãi với DN công nghệ cao, nhưng trong quá trình thực hiện lại không đáp ứng được điều kiện về DN công nghệ cao. Trong trường hợp không đáp ứng được điều kiện ưu đãi quy định trong giấy phép hoặc luật thuế thì DN đó không được ưu đãi. Điều này đã được quy định rõ trong quy định của pháp luật.

“Chính phủ luôn chỉ đạo và thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật đã được ban hành”, bà Mai khẳng định.

Liên quan đến việc quy định mở rộng đầu tư được phản ánh chưa có hướng dẫn cụ thể nên có rất nhiều DN được gọi là mở rộng đầu tư, nhưng chiếu theo quy định khác thì chưa khớp nhau. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương chưa có tiếng nói, tiêu chí chung về vấn đề này trong khi nhiều DN mong muốn các bộ có quy định cụ thể về vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dẫn chứng, Luật Thuế thu nhập DN năm 2008 có hiệu lực từ 1/1/2009, đã quy định rất rõ đối với đầu tư mở rộng. Trong giai đoạn trước 2009, có ưu đãi đối với đầu tư mở rộng ở các lĩnh vực và các địa bàn ưu đãi. Từ 2009 đến hết 2013, luật trong giai đoạn này không có quy định về ưu đãi cho đầu tư mở rộng.

Cùng với đó, Luật số 32 (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) có hiệu lực từ 1/1/2014 thì bổ sung ưu đãi đối với đầu tư mở rộng. Trong luật cũng như các văn bản hướng dẫn (nghị định và thông tư) đã hướng dẫn rất rõ đối với đầu tư mở rộng. Nếu như đáp ứng điều kiện tăng thêm về công suất, vốn, thì đáp ứng điều kiện mở rộng, sẽ được hưởng ưu đãi mở rộng.

Cho phép DN được lựa chọn có thể ưu đãi theo dự án ban đầu hoặc là được miễn giảm thuế như dự án đầu tư mới. Trong trường hợp ở địa bàn được “miễn 2 giảm 4” thì sẽ được ưu đãi về thời gian miễn giảm đối với các dự án đầu tư mở rộng.

“Hướng dẫn đã có quy định rõ trong luật và các văn bản hướng dẫn. Trong trường hợp nếu DN có vướng mắc, Bộ Tài chính sẵn sàng trả lời và hướng dẫn cho các DN”, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet