Bộ Tài chính ra quy chế mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Hải Yến

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

Trụ sở Bộ Tài chính. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin về việc ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 18/8/2017 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính nhằm tạo sự phù hợp, đồng bộ giữa các quy định tại Luật Báo chí 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo quy định tại quy chế này, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính; một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người được uỷ quyền phát ngôn gồm các Thứ trưởng Bộ Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoặc người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề liên quan. Người được uỷ quyền phát ngôn chịu trách nhiệm về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định về hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính gồm: tổ chức họp báo, đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT của Bộ Tài chính; trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí, tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí ngành Tài chính; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn nhà báo, phóng viên; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Quy chế cũng quy định rõ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường. Đồng thời, quy định chi tiết quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, người phát ngôn, người được uỷ quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí. Người phát ngôn, người được uỷ quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quy chế cũng nói rõ, trong trường hợp đột xuất, bất thường như xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

Đối với sự cố liên quan đến nhiều Bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố, Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì xử lý mà cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra và phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí thường xuyên trong quá trình xử
lý sự cố.

Quyết định 1617/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017, thay thế quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet