Bộ Tài chính: Thu nội địa tháng 5 bất ngờ giảm 19.000 tỷ đồng

Trường Giang

Số thu nội địa trong tháng 5 bất ngờ gảm 19.000 tỷ đồng, ước đạt 42,4 nghìn tỷ đồng.

Sáng 5/6, Bộ Tài chính đã công bố dữ liệu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước tháng 5/2015. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 380,76 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Đáng chú ý, mức thu từ nội địa chỉ đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, giảm 19.000 tỷ đồng so với tháng trước. Lý giải cho sự sụt giảm thu này, Bộ Tài chính cho biết, chủ yếu do các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phát sinh quý I/2015 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định, sang tháng 5 phát sinh thấp.

Thu từ nội địa bất ngờ giảm 19.000 tỷ đồng so với tháng trước

So với tháng 4, số thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bằng 30,3%; thuế thu nhập cá nhân bằng 61,7%. Không kể yếu tố đột xuất này, thì số thu tháng 5 tăng 0,4% so với tháng 4.

Lũy kế 5 tháng ước đạt 283,19 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% dự toán, tăng 16,3% so cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,7%.

Tuy nhiên, khoản thu từ dâu thô tăng 6% so với tháng trước cũng bù đắp phần nào cho ngân sách Nhà nước khi thu nội địa giảm. Trong tháng 5, thu từ dầu thô đạt 5,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng ước đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, giảm 34% so cùng kỳ năm 2014.

Tổng chi NSNN tháng 5 ước 90,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 455,6 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 5 ước 14,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 72,98 nghìn tỷ đồng.

Chi trả nợ và viện trợ thực hiện tháng 5 ước 12,16 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 64,87 nghìn tỷ đồng, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính thực hiện tháng 5 ước 63,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 313,9 nghìn tỷ đồng.

Mức bội chi NSNN tháng 5 ước 29,17 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng ước 74,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 33,1% dự toán năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet