Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác xuất bản báo dịp Tết

Các cơ quan báo chí xuất bản số Tết Dương lịch 2016 và số Tết Bính Thân có thể gộp các số liền kề, tăng thêm trang nội dung để bảo đảm việc thông tin hoặc có thể thay đổi khuôn khổ để trình bày đẹp hơn.

Ngày 13/11, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản chỉ đạo về việc xuất bản báo chí và hoạt động thông tin điện tử trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Với mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2016, Tết Nguyên đán Bính Thân và thực hiện tốt các quy định pháp luật về báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hướng dẫn việc xuất bản báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền  hình và thông tin điện tử.

Muôn màu báo Tết. Ảnh Báo Tiền Phong

Công văn gửi các Sở TT&TT tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí và thông tin điện tử thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và chỉ đạo của cơ quan chủ quản. Các ấn phẩm báo chí in, báo chí điện tử, các chương trình phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh đầy đủ, toàn diện các phong trào thi đua lao động sản xuất, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết, giải pháp điều hành  kinh tế - xã hội của Chính phủ. 

Ấn phẩm báo chí dịp này cần tập trung giới thiệu những sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại trong năm 2015, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế; tuyên truyền, giới thiệu những nét đẹp văn hóa, những phong tục tốt đẹp trong dịp Tết cổ truyền của đại gia đình các dân tộc Việt Nam; phản ánh những hoạt động vui tươi, lành mạnh của nhân dân cả nước đón Xuân, đón Tết, đồng thời quan tâm giới thiệu các hoạt động của đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí xuất bản số Tết Dương lịch 2016 và số Tết Bính Thân có thể gộp các số liền kề, tăng thêm trang nội dung để bảo đảm việc thông tin hoặc có thể thay đổi khuôn khổ để trình bày đẹp hơn. Tuy nhiên, việc in gộp số, tăng trang thay đổi khuôn khổ cho số Xuân, số Tết phải xin phép Bộ TT & TT theo quy định của pháp luật về báo chí. Việc quảng cáo trên báo chí phải tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo hiện hành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet