Bộ TNMT kiểm tra việc giao, thuê đất ven biển

Trong tháng 3, Bộ TN&MT sẽ thành lập một số đoàn công tác để kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành.

Bộ TNMT kiểm tra việc giao, thuê đất ven biển

Trong tháng 3, Bộ TN&MT sẽ thành lập một số đoàn công tác để kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành.

Bộ TN&MT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.

Bộ TNMT sắp kiểm tra việc giao, thuê đất ven biển

Đất ven biển do các hộ dân quai đê lấn biển nằm trong diện kiểm tra đợt này. Ảnh: VNN

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời sửa đổi cho phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành.

Riêng đất bãi bồi ven sông, ven biển, UBND các tỉnh, thành cần khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trên địa bàn và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đúng pháp luật.

Các tỉnh, thành báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Bộ TN&MT trước ngày 29/2/2012 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2012.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý của các tỉnh, thành phố, trong tháng 3/2012, Bộ TN&MT sẽ thành lập một số đoàn công tác để kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành.

Công văn này nhằm cụ thể hóa kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Thủ tướng đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.

Hiện cả nước có 160 huyện ven biển, huyện đảo của 30 tỉnh, thành phố trong cả nước đã được điều tra cơ bản về số lượng và chất lượng tài nguyên đất, tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất.

Đến nay, 93% diện tích này đã được đầu tư khai thác sử dụng cho các mục đích dân sinh, kinh tế. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 32%, diện tích đất có rừng chiếm 35%, 9% diện tích được dùng trong nuôi trồng thủy sản. Số diện tích còn lại bao gồm đất làm muối, đất làm khu công nghiệp, nhà ở, đất chuyên dùng…

Ngoài ra, còn có hơn 4 triệu ha diện tích đất đặc thù ngoài bãi triều và mặt nước ven biển. Đây là phần diện tích tính từ đường bờ biển ra đến độ sâu 6m khi thủy triều kiệt, không nằm trong diện tích tự nhiên, trong đó, chỉ có 1/5 diện tích này được sử dụng vào nuôi trồng thủy sản, bãi tắm, cảng biển. Số diện tích còn lại là bãi bồi, cồn cát, bãi cát, đất mặt nước ven biển... Những bất lợi bởi sóng biển, thủy triều cùng các yếu tố khác khiến các tiềm năng về du lịch khám phá, cảng biển, nuôi trồng thủy sản ở khu vực này chưa được khai thác nhiều.

Hương Giang

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet