Bộ TNMT yêu cầu giám sát liên tục, đột xuất với Formosa Hà Tĩnh

Nguyễn Lê

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Formosa Hà Tĩnh chỉ được xem xét, cho phép vận hành chính thức các công trình sản xuất khi và chỉ khi hoàn thành các hạng mục công trình liên quan đến xử lý chất thải và kiểm soát, giám sát chất thải…

Thông tin mới nhất về kết quả khắc phục của Formosa Hà Tĩnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD bồi thường thiệt hại cho Chính phủ Việt Nam theo cam kết và đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài theo yêu cầu.

FHS đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép, phối hợp với các nhà khoa học về môi trường xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp và bổ sung một số công trình xử lý chất thải nhằm kiểm soát môi trường theo chuẩn quốc tế.

Theo đó, FHS đã hoàn thành 9 hệ thống xử lý nước thải cục bộ cho các hạng mục của tổ hợp gang thép, nước thải sau xử lý được tái sử dụng tuần hoàn. Công ty này cũng có 3 trạm xử lý nước thải sinh hoạt, sinh hóa và công nghiệp trước khi xả ra môi trường. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện Formosa đã ngừng chuyển giao chất thải rắn thông thường và một số loại chất thải nguy hại cho các đơn vị không có chức năng xử lý. (Ảnh: Trương Hoa)

Từ ngày 26/9, FHS hoàn thành lắp đặt bổ sung 6 thông số của hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục trước khi thải ra biển. Hàng ngày số liệu được chia sẻ và kết nối trực tiếp về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh và Tổng cục Môi trường.

Kết quả giám sát nước thải liên tục với tần suất 3 lần/ngày tại hai trạm kiểm định môi trường di động của Tổng cục Môi trường cho thấy, từ 27/7 đến nay nước thải từ FHS trước khi thải ra biển đều đạt chuẩn cho phép.

Về công trình xử lý và quan trắc tự động khí thải, FHS lắp thêm 8 thiết bị quan trắc tự động tại các ống khói, liên tục truyền thông số về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, hiện FHS đã ngừng chuyển giao chất thải rắn thông thường (tro bay, xỉ đấy lò, thạch cao…) và một số loại chất thải nguy hại (hóa chất thải, bùn thải….) cho các đơn vị không có chức năng xử lý.

Hiện tại, các trạm xử lý nước thải sinh hoạt, sinh hóa và công nghiệp, các hệ thống xử lý khí thải đã được FHS vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định trước khi thải ra môi trường.

Tuy nhiên, để nâng cao hệ số an toàn, khả năng ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành và để các công trình xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết, Bộ TNMT có quyết định phê duyệt nguyên tắc kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường và kế hoạch giám sát môi trường của FHS.

Trong đó, yêu cầu Công ty phối hợp với các cơ quan tư vấn, khoa học kỹ thuật, chuyên gia môi trường trong nước và quốc tế xây dựng, lập kế hoạch cải thiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/3/2017 - trước khi lò cao đi vào vận hành chính thức.

Để đảm bảo chất lượng xử lý nước thải, FHS đang tiến hành xây dựng bổ sung hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học để xử lý riêng biệt 2 dòng nước thải sinh hóa và công nghiệp. Hệ thống hồ này được bố trí ở phía nam trạm xử lý nước thải sinh hóa với tổng diện tích đất sử dụng 10 ha. Nước thải sinh hóa và công nghiệp sau xử lý được kiểm soát bằng các hồ sự cố, hồ hoàn thiện, hệ thống bãi lọc trồng cây ngập nước, hồ chỉ thị sinh học, sau đó được bơm đến trạm quan trắc online trước khi xả ra vịnh Sơn Dương.

Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục được truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh theo dõi, giám sát và công khai với người dân theo quy định.

Giám sát liên tục, đột xuất với Formosa

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, FHS sử dụng công nghệ lò cao cỡ lớn (dung tích 4.350 m3/lò) để phục vụ quá trình luyện thép, công nghệ luyện, cán thép và các hạng mục công trình phụ trợ là công nghệ tiên tiến của các nước phát triển, công nghệ luyện cốc là công nghệ truyền thống (lò đứng, cấp liệu từ phía trên, luyện trong môi trường yếm khí và thu hồi sản phẩm phụ). Tuy nhiên, FHS đang sử dụng công nghệ làm nguội than cốc bằng phương pháp ướt (dùng nước tuần hoàn) thay vì làm nguội theo phương pháp khô (dùng khí trơ N2) như đã cam kết.

Để thực hiện đúng cam kết, FHS đã phối hợp với các hãng sản xuất trên thế giới lựa chọn công nghệ tiên tiến để thực hiện chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô (hệ thống CDQ). Việc chuyển đổi này sẽ được khởi công từ ngày 31/3/2017 và cam kết hoàn thành hệ thống CDQ số 1 trước ngày 31/3/2019 và hệ thống CDQ số 2 trước ngày 30/6/2019.

Trong thời gian chưa hoàn thành các hệ thống CDQ nêu trên, FHS sẽ xây dựng trạm xử lý tuần hoàn nước dập cốc để xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi tái sử dụng. Đồng thời, FHS cũng sẽ nghiên cứu thực hiện áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn trong hoạt động sản xuất, đặc biệt đối với nhà máy điện.

Để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của FHS, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất với FHS.

FHS chỉ được xem xét, cho phép vận hành chính thức các công trình sản xuất khi và chỉ khi hoàn thành các hạng mục công trình liên quan đến xử lý chất thải và kiểm soát, giám sát chất thải. Đặc biệt là hoàn thành hệ thống hồ sinh học, bao gồm: các hồ sơ sự cố, hồ hoàn thiện, hệ thống bãi lọc trồng cây ngập nước, hồ chỉ thị sinh học (nuôi cá) để kiểm soát nước thải sinh hóa và công nghiệp sau xử lý.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, sớm xem xét thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường, cải thiện và bổ sung của FHS trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet