Bộ trưởng Bộ Y tế: Xã hội hóa là hướng đi đúng của y tế

Khánh Ngọc

Sáng ngày 16/9, tại Hà Nội Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và kết hợp công tư trong hoạt động và khám chữa bệnh” để đưa ra các ý kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác xã hội hóa y tế.

Xã hội hóa y tế bước đi đúng để phát triển y tế.

Nhiều cơ sở y tế mới vào hoạt động


Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong những năm qua, ngành y tế đã được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh từ trung ương đến địa phương bằng các nguồn vốn từ NSNN, TPCP, ODA và các nguồn vốn khác. 

Từ năm 2008 đến nay, đã có 610/760 bệnh viện từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và từng bước hoàn thành đưa vào sử dụng để phục vụ bệnh nhân. 

Đối với tuyến trung ương, rất nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả như: Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 74 Trung ương, Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 1, 2, Bệnh viện Việt Nam Cu ba Đồng Hới-Quảng Bình, Trung tâm ung bướu Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ hiệp, Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, Tòa nhà kỹ thuật cao - Bệnh viện Việt Đức, - Tòa nhà kỹ thuật - Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Phong và Da liễu Quy Hòa, Bệnh viện Răng hàm mặt TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Tổng cục Dân số kế hoạch hoá gia đình,…

Hiện tại, Chính phủ lại tiếp tục cho đầu tư 5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối hiện đại tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 năm 2016.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa

Mặc dù đã có sự quan tâm rất lớn của Nhà nước, nhiều nỗ lực cố gắng của ngành y tế và toàn xã hội, cơ sở hạ tầng của ngành y tế hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân còn thấp, hiện nay mới đạt 24 giường bệnh/10 vạn dân mà theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế chỉ tiêu này cần đạt là 39/10 vạn dân. 

Bộ trưởng Tiến cho biết hiện nay hầu hết các bệnh viện đều có công suất sử dụng giường bệnh cao do chưa được mở rộng từ năm 1975 đến nay, trong khi dân số và nhu cầu người dân ngày càng tăng làm cho tình trạng bệnh nhân nằm ghép là tất yếu và phổ biến ở nhiều bệnh viện. 

Phân bố giường bệnh chưa cân đối giữa các vùng, miền, tỷ trọng giường bệnh tuyến cuối thấp, số giường bệnh nhiều chuyên khoa như tim mạch, ung bướu, chấn thương, sản nhi,… còn thấp so với nhu cầu và cơ cấu bệnh tật. Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các bệnh viện đã và đang được cải thiện, nhưng chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế. Cơ sở vật chất y tế tuyến cơ sở xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu, lạc hậu, không đồng bộ, gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế. 

Trong xu hướng phát triển xã hội hóa y tế, chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

Đặc biệt trong lĩnh vực y tế, ngày 15/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, thúc đẩy hợp tác phát triển của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, bệnh viện công được phép liên doanh, liên kết dưới hình thức góp vốn với các nhà đầu tư để xây dựng, thành lập mới cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công cử công chức, viên chức làm việc tại các bệnh viện tư theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tự nguyện.

Tuy nhiên hiện nay, trong điều kiện nguồn vốn từ NSNN hạn chế, nợ công tăng cao, giải pháp huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hợp tác về quản lý, nâng cao chất lượng của hệ thống y tế là hoàn toàn đúng đắn, hướng phát triển lâu dài. Các bệnh viện đang đẩy mạnh xã hội hóa nhưng còn gặp nhiều khó khăn về huy động vốn, về các khoản thuế doanh thu, các chính sách phát triển kịp thời.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet