Bộ trưởng Công Thương giao việc các Thứ trưởng, thay đổi người phát ngôn

Diệu Thùy

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 3979/QĐ-BCT ngày 4/10/2016 về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ và thay đổi người phát ngôn của Bộ này.

Theo đó, Quyết định quy định rõ nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Cụ thể, Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng Chính phủ và trước Quốc hội về quản lý ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương- Hoàng Quốc Vượng

Theo Quyết định số 3979/QĐ-BCT ngày 4/10/2016, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của Bộ Công Thương. Ngoài nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng sẽ trực tiếp phụ trách công tác thông tin, truyền thông của Bộ cũng như các đơn vị thông tin, báo, tạp chí thuộc Bộ.

Quyết định 3979/QĐ-BCT cũng đã nêu rõ phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Cụ thể: 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ; Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật; Phụ trách ngành năng lượng, công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành…

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng giúp Bộ trưởng chỉ đạo ngành năng lượng; Chỉ đạo công tác công tác quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn, bảo vệ sức khoẻ - y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình; công tác phòng chống tội phạm; công nghệ thông tin, công tác văn phòng; phụ trách công tác thông tin, truyền thông của Bộ; Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Âu…Người phát ngôn của Bộ Công Thương; Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chỉ đạo công tác tài chính, giá cả, phát triển thị trường trong nước, thương mại biên giới, miền núi và hải đảo, thương mại điện tử; Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam…

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chỉ đạo công tác quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; công tác xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm và cải cách hành chính; Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế; Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Á – Thái Bình Dương…

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế; phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác; Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, ngành cơ khí, luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hoá chất, ngành khai thác mỏ, chế biến khoáng sản; Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Mỹ…Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam…

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ đạo công tác kế hoạch, đầu tư, đào tạo, công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, nghiên cứu khoa học, công thương địa phương, kinh tế tập thể; Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Phi, Tây Á và Nam Á; Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, các doanh nghiệp ngành nhựa, da giày, sành sứ thủy tinh công nghiệp…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet