Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cam kết thu được 34.000 tỷ nợ đọng

P. Hoàng

Trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ thực hiện quyết liệt để thu được số nợ 34.000 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về tình hình nợ đọng thuế và khả năng thu hồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có phần trả lời rất dài về các nội dung như nợ công, lý do nợ công tăng cao, giải pháp an toàn nợ công như thế nào…

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng trình bày về cân đối thu chi ngân sách nhà nước: “Trong giai đoạn 2011 - 2015 tình hình tăng trưởng kinh tế không đạt được mục tiêu theo yêu cầu và chúng ta đã điều chỉnh. Nhưng các mục tiêu khác chúng ta không điều chỉnh, đặc biệt là an sinh xã hội. Do vậy, có tình trạng đến năm 2014, 2015 cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho thường xuyên quá cao, 67%, 68% trong dự toán chi ngân sách nhà nước. Do vậy, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến vấn đề cơ cấu chi cho đầu tư phát triển và chi trả nợ, đây là một thực tế".

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong thời gian vừa qua, cơ cấu thu đã đi được một bước, đã chuyển biến tích cực. Chúng ta hội nhập, giãn, hoãn, giảm thuế... nên cơ cấu thu nội địa đã đẩy lên hết đến năm 2015 đạt 74% trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ lệ huy động từ phí, thuế bình quân của giai đoạn này khoảng 21%, Quốc hội đã quyết không quá 22%, 23%, xấp xỉ giai đoạn năm 2005.

Vẫn còn hàng chục ngàn tỷ đồng nợ đọng thuế.

Còn đối với vấn đề quản lý thuế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: “Trong giai đoạn năm 2011-2015 thì cơ quan thuế của chúng tôi đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 300.606 lượt doanh nghiệp, với tổng số thuế tăng thu thêm 56.273 tỷ, tức là đến hết tháng 10 năm nay, trong đó đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 14.104 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá, có hoạt động giao dịch liên kết và đã giảm lỗ 25.479 tỷ. Truy thu, truy hoàn và phạt 5.970 tỷ, giảm khấu trừ 712 tỷ, từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Vấn đề nợ đọng thuế như đại biểu Quốc hội nói hiện nay còn khoảng 76.000”.

Trước phần trả lời quá dài của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Đồng chí Bộ trưởng đi vào câu hỏi, còn giải trình thì gửi báo cáo tới Quốc hội. Đại biểu chỉ hỏi còn 60.000 - 70.000 tỷ nợ đọng, trong đó có 34.000 tỷ là có thể thu được, biện pháp thế nào, có thu được không? Đồng chí chỉ nói trả lời dứt điểm là có thu được không?”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định: “Chúng tôi đang quyết liệt và chúng tôi khẳng định là sẽ thu được. Báo cáo với Quốc hội, năm nay số thu được là 31.000 tỷ, còn lại 34.000 tỷ đang treo. Chúng tôi hiện nay đang phân công các đoàn”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet