Bộ trưởng Lê Thành Long báo cáo về công tác thi hành án năm 2016

N. Huyền

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác thi hành án năm 2016.

Theo đó, về kết quả thi hành án dân sự, tổng số việc phải thi hành là 821.216 việc. Kết quả phân loại có 675.429 việc có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 82,25%. Thi hành xong 530.428 việc (tăng 30.388 việc), đạt tỷ lệ 78,53% . Tổng số tiền phải thi hành là 133.618 tỷ đồng. Kết quả phân loại có 86.253 tỷ đồng có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 64,55%. Thi hành xong 29.097 tỷ đồng (tăng 7.800 tỷ đồng), đạt tỷ lệ 33,74%.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác thi hành án năm 2016.

Về thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, đã thi hành xong 3.348 việc, thu được 19.654 tỷ đồng (tăng 305 việc, tăng 3.860 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015), đạt tỷ lệ 17,35% về việc và 24,99% về tiền. Về xét miễn, giảm thi hành án, đã xét miễn, giảm tổng số 7.171 việc, tương ứng với 152 tỷ đồng (giảm 1.067 việc và giảm 113 tỷ đồng).

"Số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong phải chuyển kỳ sau tuy giảm so với năm 2015 (giảm 14,66% về việc và 19,05% về tiền) nhưng vẫn còn 145.001 việc với số tiền trên 57.000 tỷ đồng. Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (thường có giá trị lớn) kết quả thi hành đạt thấp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm...." - Bộ trưởng Lê Thành Long nêu về những hạn chế trong kết quả thi hành.

Năm 2016, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và công tác thi hành án dân sự, hành chính, hình sự, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định công tác thi hành án tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội

-Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long-

Cũng theo Bộ trưởng Lê Thành Long, nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước và cao nhất từ trước đến nay về tiền, nhất là án tín dụng ngân hàng tăng đột biến trong khi biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự còn chưa tương ứng với khối lượng công việc.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, các cơ quan có thẩm quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc truy tìm hoặc chưa kịp thời kê biên, phong tỏa tài sản của đương sự để bảo đảm thi hành án; cơ chế quản lý, kiểm soát thu nhập còn chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc xác minh điều kiện thi hành án...

Về công tác thi hành án hình sự cũng vướng vào những khó khăn, vướng mắc, Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng, như một số trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ chưa làm tốt công tác kiểm tra, quản lý cán bộ nên vẫn để một số cán bộ, chiến sỹ mất cảnh giác, vi phạm các quy định về giam giữ để phạm nhân lợi dụng trốn, phạm tội mới, mang vật cấm vào trại, vi phạm nội quy, cá biệt để nữ phạm nhân bị kết án tử hình có thai trong thời gian giam giữ. 

Công tác quản lý người bị kết án tù tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù ở nhiều địa phương chưa chặt chẽ, còn nhiều sơ hở, tình hình trốn thi hành án giảm nhưng chưa nhiều. Công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hoà nhập cộng đồng chuyển biến chậm...

"Năm 2016, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và công tác thi hành án dân sự, hành chính, hình sự, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định công tác thi hành án tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội" - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet