Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Báo chí đã kịp thời phản bác các luận điệu sai trái

Lê Hiền - Trần Huệ (ghi)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao đổi với báo giới về công tác xây dựng Đảng và việc tuyên truyền kịp thời thông tin chính thống về Đại hội bên lề Đại hội Đảng 12, ngày 21/1.

- Báo cáo của Tổng Bí thư có nói đến công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết trung ương 4, xin Bộ trưởng chia sẻ ông có mong mỏi gì về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới?

 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Có thể nói trong báo cáo của Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc này là báo cáo rất quan trọng, cả phần báo cáo tổng hợp và phần báo cáo chính trị, phần báo cáo kinh tế xã hội. Trong đó nêu lên nhiều thách thức, thành công trong nhiệm kỳ vừa qua và đưa ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao đổi với báo giới.

Và đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa.

Tức là chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện thành công những nội dung trong Nghị quyết trung ương 4 đặt ra, kiên định 3 nội dung trọng tâm Nghị quyết trung ương 4 đề ra. Đây là một trong những yêu cầu rất quan trọng cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội bởi xây dựng Đảng luôn luôn là một nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo cho Đảng ta luôn luôn trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Tất cả những nhiệm vụ vừa qua, Đảng đã thành công vì luôn quan tâm tới việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đi theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp bước đó chúng ta đã có Nghị quyết số 12 Trung ương  4 của nhiệm kỳ khóa 11 nhấn mạnh hơn nữa tình hình hiện nay. Đây là vấn đề cấp bách. Chính vì vậy, vấn đề này tiếp tục được nhắc lại trong phiên khai mạc này. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành khóa 12 chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa những phần mà Nghị quyết khóa 11 chưa làm được, góp phần làm cho Đảng ta ngày một trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với nhân dân ta thường gọi là "Đảng ta".

Đảng ta là đảng cầm quyền. Trước thềm Đại hội Đảng 12, nhiều đảng viên lão thành cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Bộ trưởng có bình luận gì về ý kiến này?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Tất nhiên Đảng phải hoạt động theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ghi rõ Đảng chúng ta, mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước và kiểm soát của nhân dân, trong đó có kiểm soát quyền lực của Đảng.

Đó là việc mà trong nội hàm các báo cáo chính trị của Đảng đều nói vấn đề này và nhấn mạnh, Đảng là người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội nhưng ngược lại Đảng cũng là người phục vụ cho nhân dân, vì mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất! Nhân dân sẽ là người giám sát Quốc hội, giám sát các hoạt động của Đảng.

- Chúng ta có thể cụ thể hóa bằng những chính sách để người dân có thể tham gia vào quá trình hoạt động giám sát đó như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua sự lãnh đạo xã hội, thể hiện qua hoạt động của Chính phủ, hoạt động Quốc hội, đều có những cơ chế giám sát, như là cơ chế dân chủ cơ sở. Chúng ta có thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân, cũng là thực hiện quy chế giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy, có rất nhiều cơ chế để chúng ta có thể có quyền, và người dân có quyền giám sát, đúng như phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Như vậy, Đảng đưa ra nhiều, đầy đủ các cơ chế, chỉ là ở đâu đó chưa làm tốt mà thôi. Tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ quán triệt hơn nữa cơ chế giám sát này sau Đại hội, thông qua các cương lĩnh, đường lối của đảng.

- Trước Đại hội Đảng có nhiều thông tin xuyên tạc, bôi nhọ về một số vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng. Bên cạnh những phản bác, có ý kiến còn cho rằng mình cần công khai, minh bạch hơn nữa, đưa thông tin chính thống sớm, kịp thời hơn nữa thì sẽ hạn chế được những thông tin không đúng. Xin ông cho biết quan điểm về việc này?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Không phải kỳ đại hội này, mà tất cả các kỳ đại hội cũng như các hoạt động chính trị lớn của đất nước chúng ta, bên cạnh việc đồng tình hưởng ứng của nhân dân cả nước hướng về những ngày lễ kỷ niệm lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước như thế này, góp phần thành công vào sự kiện này thì bên cạnh không thể tránh khỏi những thế lực thù địch gia tăng chống phá đất nước chúng ta những dịp chúng ta có sự kiện lớn. 

Đặc biệt, Đại hội Đảng là sự kiện lớn, rất quan trọng của đất nước chúng ta. Chính vì vậy chúng ta đã chứng kiến những hoạt động sai trái trên môi trường mạng cũng như trong đời sống xã hội, kích động, chia rẽ nội bộ của chúng ta, thực hiện những ý đồ phá hoại Đảng cộng sản, chia rẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí chúng ta đã kịp thời có tiếng nói đanh thép để phản bác lại những luận điệu sai trái đó và góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân chúng ta luôn luôn cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân chống lại những hiện tượng sai trái đó.

Trước đây các thế lực thù địch đưa ra những trang như "quan làm báo", "dân làm báo" một thời có ảnh hưởng nhất định, nhưng sau đó, khi chúng ta tuyên truyền, có những bài báo, những bản tin nhanh, kịp thời, của các loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử đã đập tan những ý đồ đó. Từ đó nhân dân không ai truy cập những cái đó nữa. Bây giờ chúng lại sang giao diện mới, đổi sang phương thức mới. 

Trước mắt có thể người dân truy cập vào nhưng tôi tin tưởng rằng người dân cũng sẽ bỏ qua như các trang quan làm báo, dân làm báo như trước đây.

Tôi đề nghị báo chí chúng ta góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, không những tuyên truyền mạnh mẽ đường lối của Đảng, mà còn tuyên truyền làm sao có những lập luận để đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của thế lực thù địch.

Cùng với đó, cơ quan nhà nước chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉnh, tốt hơn nữa tới quy chế 25, quy chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn để chúng ta kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhạy nhất những thông tin chính thống của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các hoạt động của các địa phương để góp phần dùng thông tin chính thống đẩy lùi thông tin tiêu cực. Dùng thông tin đúng đẩy lùi thông tin xấu.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet