Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Cần tiếp tục nâng cao vai trò của báo chí"

Bình Minh

“Một số cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình vẫn có sai phạm. Cần tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của báo chí trong thời gian tới”, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son nói.

Sáng nay, 17/7/2015, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Ông Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2015, ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Cục Báo chí đã tập trung xây dựng Luật Báo chí; tổ chức 16 hoạt động lớn về công tác báo chí; tổ chức 9 hội nghị tập huấn; tiến hành bổ nhiệm 89 chức danh lãnh đạo cho các cơ quan báo chí; đề xuất hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ xét danh hiệu thi đua khen thưởng cho 12 cơ quan báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí; cấp đổi giấy phép đặc san, tạp chí cho 177 trường hợp...

Mặt khác, Cục đã tiếp nhận và xử lý hơn 40 đơn thư; Tham mưu lãnh đạo Bộ TT&TT đình bản 2 ấn phẩm của báo Đời sống & Pháp luật.

Về công tác 6 tháng cuối năm, giai đoạn có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, điển hình như cả nước đang tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuối năm 2015 là giai đoạn nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của đất nước... Cục Báo chí xác định ngoài nhiệm vụ thường xuyên cụ thể, sẽ có 22 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai.

Cục Báo chí sẽ tập trung chỉ đạo, định hướng báo chí nhằm thực hiện tốt những chỉ đạo của Thủ tướng tại buổi gặp gỡ báo chí trong dịp 21/6 vừa qua. Cụ thể: Yêu cầu báo chí từ nay đến cuối năm tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội..., nhằm tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong cộng đồng xã hội, người dân; Tập trung tuyên truyền biển đảo, trật tự an ninh xã hội; Làm nổi bật vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài ra, Cục Báo chí sẽ tiếp tục hoàn thiện Luật Báo chí, để trong phiên họp lần thứ 10 vào tháng 10/2015 sẽ trình Quốc hội, và dự kiến phiên họp tháng 3/2016 sẽ thông qua; Triển khai thiết kế mẫu thẻ theo thiết kế hiện đại để cấp đổi lại thẻ nhà báo.

Bộ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ TT&TT.

Cũng tại Hội nghị sáng nay, đại diện cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã chia sẻ thông tin về hoạt động của Cục trong 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã chấn chỉnh, giúp các báo đài nhận thức rõ những sai phạm. Qua đó, hoạt động thông tin được tuân thủ tốt hơn, tạo tiền đề tốt cho 6tháng cuối năm.

Về công tác xây dựng các văn bản luật, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện và trình Chính phủ quy hoạch báo chí toàn quốc; đảm bảo tiến độ xây dựng Luật Báo chí.

Cục cũng đã hoàn thành Nghị định về dịch vụ phát thanh – truyền hình để trình Chính phủ. Một số Thông tư liên quan tới Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đang được hoàn thành theo tiến độ. Một số đề án tuyên truyền đang được chuyển sang thực hiện đấu thầu theo cơ chế mới.

Cục trưởng Hoàng Vĩnh Bảo kiến nghị Bộ TT&TT cân nhắc xem xét việc đặt hàng các kênh truyền hình dịch vụ công như VTC10, VTC14, VTC16. Đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về đề án số hóa truyền hình, chủ động cung cấp thông tin để người dân và lãnh đạo địa phương hiểu đúng.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Cục Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nhấn mạnh: “Lĩnh vực thông tin điện tử, phát thanh truyền hình ngày càng “nóng”. Tuy nhiên, Cục đã tổ chức thực thi, xử lý vi phạm quyết liệt, tạo điều kiện ổn định, giảm bớt thông tin sai lệch trên các hệ thống, đặc biệt là thông tin điện tử”.

Đánh giá chung hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử trong 6 tháng qua, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận định: “Một số cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình vẫn có sai phạm. Thời gian tới, cần chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình. Định hướng và quản lý chặt chẽ công tác quản lý báo chí để báo chí phát huy vai trò đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội, đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận trong xã hội để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng...”.

Liên quan tới việc chấn chỉnh công tác báo chí, ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT cho biết thêm: “6 tháng cuối năm, Thanh tra sẽ tập trung một số nội dung, trong đó, riêng trong lĩnh vực thông tin báo chí, sẽ tăng cường chấn chỉnh, xử lý để duy trì kỷ luật thông tin trên báo chí”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet