Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đảng bộ phải chỉ đạo tái cơ cấu, chống độc quyền

Bình Minh

Đảng bộ Bộ TT&TT cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ còn lại sau tái cơ cấu các doanh nghiệp trong ngành, chống xu hướng độc quyền, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường

Nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn hạn chế trong công tác Đảng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Bộ TT&TT diễn ra sáng nay, 20/8/2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son biểu dương các kết quả lãnh đạo mà Đảng bộ Bộ TT&TT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thái Anh.

Cụ thể, hệ thống pháp luật quản lý chuyên ngành ngày càng hoàn thiện, tạo nên hành lang pháp lý đồng bộ, đảm bảo cho ngành TT&TT phát triển bền vững.

Công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông ngày càng được tăng cường, tạo điều kiện cho thị trường bưu chính, viễn thông phát triển mạnh mẽ và bền vững. Đáng chú ý, mạng lưới Bưu chính (với gần 3.000 bưu cục, trên 1.000 đại lý và hơn 8.000 điểm bưu điện văn hoá xã) đã từng bước được củng cố, phát huy tác dụng như một hạ tầng dùng chung của các Bộ, ngành.

Về mặt kinh tế, dịch vụ bưu chính, viễn thông luôn nằm trong nhóm hàng có chỉ số giá không tăng hoặc tăng thấp góp phần ổn định chỉ số giá tiêu dùng trong nước.

Lĩnh vực công nghệ thông tin đã có sự phát triển nhanh, đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng GDP của đất nước.

Cùng với các loại hình báo chí, phát thanh và truyền hình, thì bưu chính, viễn thông, CNTT đang góp phần quan trong trong xoá nghèo về thông tin cho các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Công tác hội nhập kinh tế quốc tế được quan tâm, chú trọng. Bộ TT&TT đã tích cực tham gia đàm phán các Hiệp định hội nhập và mở cửa thị trường trong ASEAN, APEC và nhất là Hiệp định TPP (các cán bộ được cử tham gia trong Đoàn đàm phán hoạt động rất hiệu quả, góp phần cho sự thành công chung, nhất là trong giai đoạn cuối cùng này).

Các hoạt động hợp tác quốc tế và thúc đẩy quan hệ thương mại phù hợp với nội lực của ngành nhằm thu hút đầu tư, công nghệ của nước ngoài và góp phần nâng cao vị thế của đất nước được đẩy mạnh.

“Những thành quả này có được là nhờ sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt khó, vươn lên của tập thể cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kết quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ đã đóng góp quan trọng cho sự thành công và phát triển của ngành”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã đạt được, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ủy cần phải quan tâm chỉ đạo khắc phục.

Cụ thể, công tác quản lý Đảng viên có lúc, có nơi, có chi bộ còn chưa thực hiện đúng các yêu cầu trong các văn bản, Nghị quyết của Đảng uỷ. Nên vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên chưa được phát huy thường xuyên, ở mọi lúc, mọi nơi. Đâu đó chúng ta vẫn thấy có hiện tượng đi muộn, về sớm; hiệu quả trong công tác chưa đồng đều. Thậm chí có Đảng viên chất lượng công tác không cao, chưa nói là không hoàn thành. Có việc phải kéo dài thời gian song vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Hiệu quả trong thực thi quản lý Nhà nước tuy đã có nhiều cố gắng như đã nêu ở trên, song nghiêm túc  kiểm điểm phải mạnh dạn thấy rằng, đảng viên của Đảng bộ trên các vị trí công tác được giao trong triển khai nhiệm cũng vẫn còn có những hạn chế nhất định, nên còn để tình trạng: Tiến độ xây dựng một số đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Hoặc một số báo, trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, để xảy ra sai phạm, chạy theo việc đưa tin giật gân, câu khách, đưa thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không tuân theo kỷ luật đưa tin, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, về quảng cáo gây bức xúc trong dư luận.

Tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo có giảm nhưng vẫn còn gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho các trang/cổng thông tin điện tử đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình các vụ tấn công diễn biến ngày càng phức tạp cả về quy mô lẫn mức độ ảnh hưởng.

Các thế lực thù địch vẫn tăng cường lợi dụng môi trường Internet để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kích động, xúi giục các phần tử cơ hội, thoái hóa chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, gây chia rẽ nội bộ.

“Đó là thách thức, khó khăn chung của xã hội, của nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước của toàn Ngành. Nhưng Đảng uỷ, Đảng bộ và từng Đảng viên cũng phải thấy trong đó có vai trò, trách nhiệm của mình để đưa ra những yêu cầu lãnh đạo sát thực tế và mang lại hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới”, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chia sẻ.

Cần chỉ đạo 6 công tác trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020

Về phương hướng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT và Đảng bộ Bộ TT&TT trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhận định: “Thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về TT&TT, nhiệm vụ của Bộ TT&TT rất nặng nề. Trong bối cảnh đó, hoạt động của Ðảng bộ phải bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo của Đảng ủy khối, các chủ trương của Ban Cán sự Đảng; phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khắc phục những hạn chế, khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Cơ bản nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội quan tâm, thảo luận.

Đáng chú ý nhất là Đảng ủy cần thực hiện tốt Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp với Ban cán sự và tập thể lãnh đạo Bộ TT&TT nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 công tác trọng tâm.

Một là chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho ngành TT&TT phát triển, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện để Quốc hội phê chuẩn dự án Luật An toàn thông tin và trình Quốc hội xem xét dự án Luật Báo chí mới thay thế Luật Báo chí 1999 trong kỳ họp Quốc hội trong tháng 10 này.

Hai là tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; tập trung tuyên truyền về tình hình trong nước và quốc tế; về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; về công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, chủ động triển khai Đề án Quy hoạch Phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ba là chỉ đạo tăng cường quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân; xây dựng chính sách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet (OTT); tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều phối ứng cứu sự cố như: triển khai công tác giám sát an toàn mạng để phát hiện và cảnh báo sớm các vụ tấn công gây mất an toàn thông tin, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Bốn là tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm góp phần xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Năm là tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ còn lại sau tái cơ cấu các doanh nghiệp trong ngành, để doanh nghiệp Nhà nước trong ngành TT&TT phát triển bền vững theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với đặc thù của ngành, phân định rõ hoạt động kinh doanh với hoạt động công ích, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên quốc gia; chống xu hướng độc quyền, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; thực hiện cổ phần hoá theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối.

Sáu là tích cực chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV nhiệm kỳ 2011 - 2015. Ảnh: Thái Anh.

Đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, Đảng viên.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục làm tốt công tác xây

dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh; có tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có kiến thức chuyên môn, phong cách làm việc khoa học; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ theo phân cấp. Tập trung nâng cao đạo đức công vụ; chất lượng và hiệu quả công tác; tập trung tổ chức rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh.

Mặt khác, Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp; ban hành các nghị quyết chuyên đề; duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng phát huy tính chủ động, tích cực; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách xã hội và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet