Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Mọi nguồn lực của chúng ta đều từ nông thôn mà ra"

Hồng Chuyên

Chiều 2/12, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cùng các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Chu Sơn Hà, Đào Văn Bình đã tiếp xúc cử tri tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Chu Sơn Hà đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, trên cơ sở xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015, 5 năm 2011-2015, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển ngân sách, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế- xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội nước ta năm 2015 đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Riêng vấn đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Quốc hội tán thành việc tổ chức lại Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thu gọn đầu mối và quyết định trong giai đoạn 2016-2020 chỉ đầu tư 2 chương trình, gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trong phần nêu ý kiến, cử tri Trần Văn Tiến (xã Hát Môn) bày tỏ vui mừng về những thành quả đạt được trong việc xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân tăng lên. Tuy nhiên, cử tri Trần Văn Tiến bày tỏ băn khoăn về việc thành lập 160 xưởng mộc gây hệ lụy môi trường đối với dân cư rõ rệt như bụi gỗ, bụi sơn công nghiệp, tiếng ồn… 

Cử tri Tiến cũng mong muốn gửi tới các đại biểu Quốc hội những lo lắng về vấn đề đầu ra cho chăn nuôi, vấn đề quản lý thức ăn chăn nuôi như việc sử dụng chất tạo nạc và các hóa chất dẫn đến đầu ra của bà con nông dân ảnh hưởng nặng nề. Ông Tiến cũng đề nghị Nhà nước quan tâm đến xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn như kiên cố hóa mương nội đồng.

Cũng phát biểu về vấn đề xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ tự hào về Phúc Thọ là một trong những huyện có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nhất Hà Nội, với 17/22 xã. Công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Phúc Thọ luôn được chú trọng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nói về vấn đề xây dựng nông thôn mới, ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những thành quả trong xây dựng nông thôn mới của huyện Phúc Thọ nói chung và xã Hát Môn nói riêng. Đối với vấn đề cử tri phản ánh về việc phát triển tự phát 160 xưởng mộc chưa đảm bảo môi trường khi phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bày tỏ sự đồng tình với nguyện vọng của người dân về việc đưa những xưởng mộc tự phát vào khu vực tập trung. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi có nguồn kinh phí để có khu vực tập trung như vậy, cần có hướng dẫn và định hướng kiến thức cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất những tác động xấu tới môi trường.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: “Dự kiến trong 5 năm tới, nước ta sẽ đầu tư 1 triệu tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Điều này cho thấy Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Bởi vì mọi nguồn lực của chúng ta đều từ nông thôn mà ra”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet