Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Số liệu tăng trưởng GDP là đáng tin cậy!

Nguyễn Tuân

Phát biểu trước Quốc hội chiều 31/10 về băn khoăn của các đại biểu và cử tri đối với một số nội dung trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có những giải trình cụ thể.

Về tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2017, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định về mặt số liệu là đáng tin cậy, phương pháp thống kê là có cơ sở khoa học và khách quan, được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thống kê, đã áp dụng nhiều năm nay, được các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế công nhận.

Việc tăng trưởng GDP quý III đạt mức cao, 7,46%, là quý có khả năng quyết định hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Theo Bộ trưởng Dũng, quý IV chúng ta chỉ cần đạt 7,31% là cả năm có thể đạt 6,7%.

Theo quy luật, quý IV bao giờ cũng tăng trưởng cao nhất, do vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được quý IV sẽ đạt kết quả 7,31% để đảm bảo cả năm đạt 6,7%, tôi xin báo cáo để Quốc hội yên tâm”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Trong Báo cáo của Chính phủ đã đề cập các nguyên nhân chính dẫn tới kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế, đó là tổng hợp của nhiều nguyên nhân, cả khách quan, cả chủ quan, cả bối cảnh trong nước và quốc tế và hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh số liệu của 9 tháng và đã báo cáo với Quốc hội, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo bổ sung thêm số liệu của tháng 10, 10 tháng để thấy rõ tất cả các chỉ tiêu này cũng đều đang được tăng trưởng tích cực trong cả tháng 10 để đại biểu thêm yên tâm.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Thứ nhất, chỉ số sản xuất công nghiệp của toàn ngành công nghiệp đạt 8,7%. Cao hơn cùng kỳ đó là 7,3% và 9 tháng đã báo cáo Quốc hội đó là chỉ tăng 7,1%, trong đó ngành chế biến, chế tạo đã tăng cao, đó là 13,6%. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,5 triệu lượt khách, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Cả năm ước đạt khoảng 13 triệu và đạt hơn 1 triệu khách/năm.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 28,2 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ. Thực hiện ước đạt khoảng 14,2 tỷ, tăng 11,8%, cùng kỳ chỉ tăng có 8,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,7%, cùng kỳ chỉ tăng 9%. Xuất khẩu tăng mạnh, ước đạt 125,5 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ.  Trong khi đó, 9 tháng đã báo cáo tăng 19,8%. Cả năm ước sẽ xuất khẩu khoảng 204 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỷ.

Cả nước có 105 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 1,02 triệu tỷ đồng, tăng 14,6% về số lượng doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký. Cho thấy tình hình chung của các chỉ tiêu trong tháng 10 và tổng hợp của cả 10 tháng cũng đều đang diễn biến tích cực và đang tăng trưởng tốt.

Nhìn chung kết quả 10 tháng cho thấy tín hiệu khả quan để đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm và trong đó quý IV thường là quý tăng trưởng cao nhất và có đóng góp lớn nhất trong tổng GDP của cả năm. Điều này cũng do chu kỳ sản xuất và chu kỳ tăng trưởng, yếu tố mùa vụ”, Bộ trưởng Dũng nói.

Về việc giải ngân vốn thấp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 70 của Chính phủ, đặc biệt trong đó chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra thực hiện công khai và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các bộ, ngành, địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân và kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

Trước đó, tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tình hình kinh tế của đất nước đã ngày càng khởi sắc về các chỉ tiêu lớn như tăng trưởng, lạm phát, xuất khẩu… Theo đó, tăng trưởng quý III đạt mức cao với 7,46%. Trước một số ý kiến nghi ngờ tăng trưởng cao, Phó thủ tướng cho rằng  nếu xét kỹ thì có căn cứ rõ ràng.

“GDP đạt cao là nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa”, ông nhấn mạnh.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 12,8%. Tổ hợp Samsung tăng trưởng tới 45% và Nhà máy thép Formosa sẽ sản xuất 1,5 triệu tấn thép trong năm nay là những điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet