Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trình bày dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp

Hồng Chuyên

Chiều nay (21/10), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trước Quốc hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân.

Dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng (gọi tắt là Luật quân nhân - PV) quy định từ cấp Thiếu úy đến Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp là phù hợp, kế thừa quy định của pháp luật hiện hành, tương ứng với hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam và thực tế thực hiện từ trước đến nay không có vướng mắc.

Đồng thời dự thảo Luật quân nhân quy định bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao cấp là Thượng tá; có trình độ trung cấp là Trung tá; có trình độ sơ cấp là Thiếu tá.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh (UBQPAN) của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa cũng đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Theo báo cáo thẩm tra của UBQPAN, về quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, đa số ý kiến UBQPAN thấy rằng, cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác phục vụ, bảo đảm chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân; quân hàm của QNCN thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vinh dự, trách nhiệm của quân nhân, đồng thời là yếu tố để xây dựng hệ thống chính sách phù hợp theo cấp bậc quân hàm. Việc quy định hệ thống quân hàm của QNCN cần bảo đảm các tiêu chí:

Thứ nhất, kế thừa các quy định hợp lý của pháp luật hiện hành đã được thực hiện ổn định, không gây xáo trộn về tổ chức, biên chế của quân đội, đặc biệt là các đơn vị sẵn sàng chiến đấu;

Thứ 2, phù hợp với vị trí, vai trò của QNCN là bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu; 

Thứ 3, Bảo đảm sự tương quan giữa quân hàm của QNCN với cấp bậc hàm của sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong Công an nhân dân;

Thứ 4, bảo đảm quan hệ giữa sĩ quan được quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đối với QNCN là đối tượng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ huy trong từng cơ quan, đơn vị quân đội;

Thứ 5, phù hợp với định hướng công tác cán bộ, lựa chọn những người có trình độ cao để được đào tạo, bồi dưỡng trở thành sĩ quan. 

Thực tế từ tháng 3/2007, hệ thống cấp bậc quân hàm QNCN được quy định từ Chuẩn úy QNCN đến Thượng tá QNCN. Tuy nhiên, từ năm 2010 Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh thang, bảng lương của QNCN có trình độ sơ cấp, trung cấp từ 02 nhóm thành 01 nhóm và quy định lương khởi điểm của sơ cấp có hệ số là 3,20; lương khởi điểm của trung cấp có hệ số là 3,50 và quy định phiên cấp bậc quân hàm Thiếu úy QNCN. Để bảo đảm tương thích với hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, rút ngắn thời gian để được thăng cấp bậc quân hàm cao nhất, đặc biệt đối với QNCN có trình độ sơ cấp nhằm động viên đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, theo đó việc quy định bỏ cấp bậc quân hàm Chuẩn úy QNCN là phù hợp. 

Đối với những người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ là QNCN từ trước tới nay Bộ Quốc phòng đã ưu tiên tuyển dụng, bổ sung vào đội ngũ cán bộ quân đội và phong quân hàm theo quy định của Luật sĩ quan QĐNDVN (hiện nay không có QNCN có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ).

Theo ông Nguyễn Kim Khoa, đa số ý kiến UBQPAN tán thành như dự thảo Luật quân nhân do Chính phủ trình.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấp bậc quân hàm Đại tá QNCN cho người có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ quân đội; có ý kiến đề nghị giữ cấp bậc hàm Chuẩn úy QNCN như quy định tại Nghị định 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ; ý kiến khác đề nghị có hạ sĩ quan QNCN như hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong Luật Công an nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet