Bộ trưởng Thăng phê bình, khiển trách hàng loạt lãnh đạo hàng không

Thành Nam

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa đưa ra hàng loạt hình thức kỷ luật với cán bộ ngành hàng không, trong đó có cả Cục trưởng từ sự cố mất điện xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29/10/2014.
Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình hàng loạt cán bộ sau sự cố hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phê bình nghiêm khắc đối với cá nhân ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Hoàng Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và ông Đinh Việt Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Hai ông này bị phê bình vì có trách nhiệm liên quan đến sự cố trong công tác hiệp đồng điều hành bay hành không dân dụng - quân sự ngày 29/10/2014 tại sân bay Tân Sơn Nhất và sự cố mất điện tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) và Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất ngày 20/11/2014.

Bên cạnh đó ông Đinh La Thăng cũng khiển trách đối với ông Đỗ Quang Việt - Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam do liên quan đến 2 sự cố đặc biệt nghiêm trọng trên.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng khiển trách ông Nguyễn Văn Thăng - Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vì liên quan đến sự cố mất điện tại ACC Hồ Chí Minh ngày 20/11/2014. Ông cũng phê bình nghiêm khắc đối với tập thể Hội đồng thành viên VATM, Ban Giám đốc VATM.

Liên quan đến cố sự cố mất điện tại ACC Hồ Chí Minh, VATM xử lý kỷ luật đối với ông Trần Công - Phó Giám đốc Công ty Quản lý Bay miền Nam với hình thức kỷ luật là khiển trách, không bố trí phụ trách công tác kỹ thuật của Công ty Quản lý bay miền Nam, VATM sẽ bố trí, sắp xếp công việc khác. VATM kỷ luật khiển trách ông Phùng Minh Tân - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam.

VATM đã Cách chức ông Lê Văn Tính - Trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam; Cách chức ông Nguyễn Quốc Phú - Phó trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet