Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được giới thiệu làm UV Hội đồng bầu cử Quốc gia

Vạn Xuân

Sáng nay, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong đó Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn được giới thiệu làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo danh sách được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đọc trước Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn là một trong 13 người được đề cử làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa được giới thiệu làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về nhân sự được trình phê duyệt.

Theo kế hoạch, chiều nay, Quốc hội sẽ làm việc tại hội trường phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia mới.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ với 2 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông, bà: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch QH;  Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Nương; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban công tác đại biểu; Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet