Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia

Tuấn Minh

Chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Cụ thể, vào lúc 16h40' chiều nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu phê duyệt 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong đó có việc phê chuẩn ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo đó, trong số 487 đại biểu có mặt bỏ phiếu, có 483 đại biểu đồng ý bầu ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, bằng 97,77%.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa được phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo nghị quyết về phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia được Quốc hội thông qua chiều nay, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ làm Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia ngay khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Trước đó, sáng nay, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ với 2 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội phê chuẩn danh sách 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia mới thay thế cho những người đã bị miễn nhiệm. Trong danh sách được trình QH phê chuẩn 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia mới có tên ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet