Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với tỉnh Ninh Bình

Xuân Phú

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng đã nghe báo cáo và có một số kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về việc rà soát thông tin phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều nay (28/8), đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nghe đồng chí Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo về những thành tích của tỉnh Ninh Bình đạt được trong 8 tháng đầu năm 2017 và những kết quả chủ yếu về hoạt động của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình cũng thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh như: Công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện trao đổi, liên thông văn bản qua mạng tại một số đơn vị còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, thời gian quan tỉnh đã triển khai nhiều chương trình cho phát triển kinh tế xã hội như công tác quản lý thông tin, báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông... bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong sự thay da đổi thịt của tỉnh.

Bà Thanh cho biết, có được bước phát triển như vậy thì sự ảnh hưởng của thông tin truyền thông rất quan trọng. Bí thư tỉnh Ninh Bình mong muốn Bộ TT&TT tiếp tục giúp đỡ tỉnh đẩy mạnh tốt hơn các lĩnh vực thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng kiến nghị, đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông có đánh giá tổng thể về chất lượng và hiệu quả hoạt động cũng như tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí, từ đó có những chấn chỉnh và quy định hoạt động cho phù hợp.

Nguyên nhân do hiện nay, một số cơ quan báo chí có xu hướng ra rời tôn chỉ mục đích, thông tin dễ dãi, thiếu kiểm chứng, lặp đi, lặp lại nhiều lần cùng một vấn đề, thậm chí nhiều tờ báo ngành cũng thông tin tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lãnh đạo Tỉnh cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục có giải pháp quyết liệt để các cơ quan báo chí thực hiện đúng Luật Báo chí, chấn chỉnh hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố (nhất là đối với các trường hợp không có thẻ nhà báo nhưng vẫn được các cơ quan báo chí cử về địa phương theo phương thức sử dụng giấy giới thiệu).

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Ninh Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Sau 25 năm tái lập Tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng liên tục qua các năm và đạt mức cao hơn tốc độ bình quân của cả nước qua các thời kỳ. Qua Báo cáo kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2017 của Tỉnh, Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; Giá trị sản xuất công nghiệp; Tổng giá trị xuất khẩu; Tổng vốn đầu tư phát triển đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể trên địa bàn Tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước,... Đây thật sự là các kết quả rất ấn tượng.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhìn chung đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng và quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế,... Công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin liên lạc, giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Doanh thu Bưu chính 6 tháng đầu năm 2017 đạt 69.3 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh 1,2 tỷ đồng. Doanh thu viễn thông 6 tháng đầu năm đạt 2017 đạt 360,1 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh 10,7 tỷ đồng. Đây là các kết quả rất đáng khích lệ.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh đã có nhiều cải thiện rõ rệt (100% cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình có mạng nội bộ LAN và internet kết nối băng thông rộng; 27/27 đơn vị đã có trang Thông tin điện tử), ban hành được các chính sách, cơ chế về công nghệ thông tin và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, từng bước xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo. Công tác phòng ngừa và khắc phục các lỗ hổng trên hệ thống được thực hiện tốt nên chưa để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin đáng tiếc nào trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện tiêu chí TT&TT trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ tại dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được chú trọng; nhân dân và các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực (đã có 1 huyện và 64/119 xã về đích nông thôn mới).

Tuy nhiên, bên cạnh một số các kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Tỉnh vẫn còn có một số mặt cần lưu ý như chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2016 đứng ở mức giữa trong bảng xếp hạng với 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Về xếp hạng chung, tỉnh Ninh Bình đứng thứ 42/63 tỉnh/thành phố; hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin đứng thứ 35/63 tỉnh/thành phố. Việc truy cập sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến chưa được người dân và doanh nghiệp sử dụng thường xuyên.

Ngoài những giải đáp của các cơ quan chức năng trực thuộc, Bộ trưởng đề nghị ngành thông tin truyền thông Ninh Bình phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ chỉ đạo và định hướng tốt công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; chính sách pháp luật của Nhà nước; giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, TTgCP; đặc biệt là về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra...

Đẩy mạnh triển khai Luật Báo chí, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ TTTT để quản lý tốt hoạt động của văn phòng đại diện các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TTTT và các bộ, ngành liên quan để quản lý thông tin trên Internet, nhất là thông tin trên các blog, mạng xã hội theo hướng lan truyền những thông tin tốt, tích cực, hạn chế những thông tin xấu, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Cũng trong buổi làm việc, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã tặng tỉnh Ninh Bình bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghép từ hàng ngàn con tem thư.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet