Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu 7 nhiệm vụ cho Công đoàn TT&TT

Thái Anh

Sáng nay tại Hà Nội, Công đoàn ngành Thông tin & Truyền thông Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập 30/8/1947 – 30/8/2017.

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8, Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (30/8/1947 – 30/8/2017).

Tới dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn. Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng cùng các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, nguyên Lãnh đạo Bộ TT&TT…

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn ngành TT&TT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Công đoàn Ngành TT&TT tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ cụ thể:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cụ thể hóa và quán triệt đầy đủ đến toàn thể các cấp công đoàn lao động trong toàn Ngành để triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đến các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành. Đẩy mạnh các phong chào thi đua; tập hợp, động viên đội ngũ, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các kế hoạch sản xuất kinh doanh của các cơ quan đơn vị trong Ngành.

Hai là, bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất là 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới; trước mắt tập trung thực hiện tốt các hoạt động Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII năm 2018.

Ba là, tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động đây là điểm yếu của Công đoàn Ngành TT&TT hiện nay.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong Ngành; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng.

Năm là, thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, góp phần cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 10 triệu đoàn viên. Tăng cường xây dựng đội ngũ lao động, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ đắp ứng yêu cầu phát triển của các lĩnh vực báo chí, suất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của cách mạng công nghiệp 4.0.

Sáu là, tích cực hơn nữa trong việc tham gia công tác quản lý nhà nước theo Luật Công đoàn để tổ chức Công đoàn TTTT Việt Nam thực sự là người đồng hành, tham gia tổ chức mọi thành công, là người phản biện tích cực và chia sẻ mọi khó khăn với lãnh đạo chuyên môn trong mọi hoàn cảnh.

Bảy là, triển khai những vấn đề quan trọng của Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua, khuyến khích tôn vinh cán bộ công đoàn, Đoàn viên lao động trong toàn ngành có nhiều sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Bùi Văn Cường trao cờ thi đua của Chính phủ cho Công đoàn TT&TT Việt Nam vì đã có thành tích suất sắc tiêu biểu, dẫn đầu cụm khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, thay mặt BCH Công đoàn TT&TT, Chủ tịch Công đoàn T6T&TT Chu Văn Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị ngành TT&TT đã đề ra để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xứng đáng là lực lượng lao động của ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet