Bộ trưởng Trương Minh Tuấn viết lời giới thiệu cuốn sách về lịch sử Đảng

Bình Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao việc Nhà xuất bản TT&TT đã khẩn trương xuất bản cuốn sách “Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)” do PGS. TS. Ngô Đăng Tri biên soạn.

Nhằm phục vụ việc nghiên cứu, học tập lịch sử vẻ vang của Đảng, Nhà xuất bản TT&TT vừa giới thiệu cuốn sách “Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2016)”, do PGS.TS. Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội biên soạn, trên cơ sở bổ sung, chỉnh sửa cuốn "80 năm và 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam- những chặng đường lịch sử (1930- 2010)" đã xuất bản năm 2010 và năm 2012.

Bìa cuốn sách

Trong lời giới thiệu cho cuốn sách, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: "Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào".

"Việc nghiên cứu, tìm hiểu tiến trình lịch sử của Đảng có ý nghĩa nhiều mặt, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử đấu tranh lâu dài, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời rút ra những bài học thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh thêm.

Nội dung cuốn sách tập trung vào 7 thời kỳ: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1920 - 1930); Thời kỳ 1930 - 1945; Thời kỳ 1945 - 1954; Thời kỳ 1954 – 1975; Thời kỳ 1975- 1986; Thời kỳ 1986- 1996; Thời kỳ 1996- 2016.

Phần phụ lục của cuốn sách tập trung giới thiệu chân dung, tiểu sử  Chủ tịch Đảng, các Tổng Bí thư của Đảng và danh sách các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ XII (2016), giúp người đọc có thêm thông tin cần thiết về các lãnh tụ và đội ngũ cán bộ cấp cao đã giữ vai trò quan trọng làm nên thắng lợi của Đảng, của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet