Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm việc với Đảng ủy Bộ GTVT

Kỳ Nam

Sáng ngày 29/4/2016, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chủ trì cuộc họp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo tình hình tổ chức Đảng và nhiệm vụ trong giai đoạn tới của Đảng bộ Bộ. Theo đó, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Bộ GTVT được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng cờ Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đảng bộ Bộ GTVT là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoạt động trên địa bàn cả nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ 18 đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2015-2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh văn bản quy phạm pháp luật về GTVT; Tổ chức thực hiện triển khai có hiệu quả chiến lược, quy hoạch GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp; Tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT; Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Đề án Tái cơ cấu mà trọng tâm là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; Tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình cải cách hành chính…

Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Bộ cần làm rõ trong công tác phát triển Đảng, số lượng đảng viên tăng đã thực chất chưa, tránh chạy theo số lượng. Trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, cần đi vào hành động cụ thể, chọn việc để học nhưng đầu tiên vẫn là học tập đức tính gương mẫu. Đối với tổ chức Công đoàn, làm thế nào để thể hiện tính độc lập và phát huy được vai trò. Riêng về nhiệm vụ đổi mới sinh hoạt chi bộ, nội dung phải đảm bảo tính chất sinh hoạt Đảng, không lẫn sang chuyên môn.

Báo cáo các nội dung trên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng cho biết, trong công tác phát triển Đảng, có khoảng 2.500 đảng viên kết nạp mới, hơn 5000 đảng viên  tiếp nhận từ các đảng bộ, chi bộ. Việc duy trì nề nếp công tác Đảng tại một số doanh nghiệp cổ phần, nhất là tại các doanh nghiệp không có cán bộ đảng chuyên trách chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của lãnh đạo tổ chức Đảng kiêm lãnh đạo doanh nghiệp về công tác này còn hạn chế.

Theo đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN, tổ chức Công đoàn ngành GTVT có nhiều đặc thù. Trong đó, có 5 tổ chức công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN. Sau cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động tổ chức công đoàn còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn…  

Ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Đảng ủy Bộ, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thực hiện rất tốt, chuẩn mực vai trò lãnh đạo của Đảng và yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phải tuân thủ nghiêm túc các quy chế, chương trình công tác, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng để triển khai thực hiện các nội dung công tác. Về công tác phát triển Đảng, số lượng đảng viên tăng nhiều là tín hiệu tốt cho thấy phong trào phấn đấu vươn lên trong quần chúng. Tuy nhiên, cần phải xem xét và đánh giá đảng viên mới để đảng viên phải thực sự là đại diện ưu tú trong quần chúng.

Với tổ chức Công đoàn ngành, đây là tổ chức chính trị, chịu sự lãnh đạo của Đảng, tuy nhiên phải làm thế nào để đảm bảo tính độc lập cũng như phát huy vai trò đại diện, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động… Cần quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ công tác Đoàn để phong trào thanh niên phát triển. Đối với thực hiện văn hóa công sở phải đảm bảo chuẩn mực; Phải gương mẫu từ lãnh đạo, từ các cơ quan. Các phong trào phải thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức…

“Với vai trò Bí thư Ban Cán sự Đảng, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt, hoàn thành vai trò Bí thư nhưng cũng thực hiện tốt vai trò đảng viên gương mẫu của Đảng bộ GTVT”, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng khẳng định.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet