Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ hiện nay là những ai?

Vạn Xuân

Ngoài Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân vừa được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 4/2016, Bộ Nội vụ còn có 5 Thứ trưởng khác.

1. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sinh năm 1958, quê quán tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

  - Trình độ văn hóa: 12/12

  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp

  - Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

  - Trình độ Quản lý nhà nước: Lớp bồi dưỡng về Quản lý nhà nước

  - Trình độ ngoại ngữ: Anh B.

 - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Từ năm 1986-2006, ông Lê Vĩnh Tân kinh qua các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ chức - Hành chính, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lấp Vò.

Từ năm 2006-2010, ông giữ chức Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Năm 2013, ông Lê Vĩnh Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Năm 2014, ông Lê Vĩnh Tân giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Tháng 9/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

9/4/2016: tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác văn phòng; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác thanh tra.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thanh tra Bộ.

2. Thứ trưởng Trần Thị Hà

Thứ trưởng Trần Thị Hà sinh năm 1960, quê quán tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Trình độ Chuyên môn: Đại học kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà

- Trình độ ngoại ngữ: Anh A

Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách lĩnh vực: Công tác thi đua, khen thưởng.

Phụ trách đơn vị: Kiêm Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

3. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng sinh năm 1963, quê quán tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên BCH Đảng uỷ Bộ Nội vụ.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

- Trình độ ngoại ngữ: Anh C

Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Công tác tổ chức, biên chế; Công tác pháp chế; Công tác hợp tác quốc tế.

Phụ trách và điều hành các đơn vị:  Phụ trách Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Pháp chế và Vụ Hợp tác quốc tế; phụ trách điều hành Vụ Công chức – Viên chức.

4. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn sinh năm 1961, quê quán tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Quản lý; Thạc sỹ Kinh tế Thương mại, Đại học Kinh tế Lao động

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: Anh C

Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các lĩnh vực: Công tác chính quyền địa phương; Công tác chính sách về tiền lương; Công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; Công tác thông tin, tuyên truyền.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tiền lương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin.

5. Thứ trưởng Triệu Văn Cường

Thứ trưởng Triệu Văn Cường sinh năm 1963, quê ở Thái Bình.

  - Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ.

   - Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sỹ

  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  - Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường

 - Trình độ ngoại ngữ: Anh B, Nga D

Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;  Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác văn thư, lưu trữ; Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

Phụ trách các đơn vị:  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Phụ trách và điều hành các đơn vị: Phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; Trước mắt kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

6. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa sinh năm 1963, quê tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

  - Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban

  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

  - Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

  - Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp

  - Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các lĩnh vực: Công tác tôn giáo; Công tác cải cách hành chính; Công tác tổng hợp; Công tác thanh niên.

Phụ trách các đơn vị: Ban Tôn giáo Chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Tổng hợp và Vụ Công tác thanh niên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet