Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị đảm bảo an ninh trong dịch vụ bưu chính

Bình Minh

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị số 95 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Theo Chỉ thị 95, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện chính sách của Nhà nước về đổi mới và từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới, lĩnh vực bưu chính đã có những bước chuyển biến và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc phát triền cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, nâng cao năng lực vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động chi đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân trên khắp các vùng, miền của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phát hiện một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, an ninh.

 

Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị đảm bảo an ninh trong dịch vụ bưu chính - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam Post

Để bảo đảm nguyên tắc an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định của Luật Bưu chính, và để tăng cường hơn nữa công tác này trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu Thanh tra Bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Pháp chế và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm: Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và nhận thức của cá nhân, tổ chức tham gia cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính về các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sừ dụng dịch vụ bưu chính thông qua các hình thức đào tạo, phổ biến, tập huấn, giới thiệu,... các quy định pháp luật liên quan;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phụ trách; tăng cường áp dụng chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, phát hiện và xử lý các trường hợp, vụ việc gây mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Chủ động đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Bộ trưởng Bộ TT&T&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Ban hành các quy định cụ thể về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình mới.

Đồng thời, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hoá trước khi chấp nhận bưu gửi nhằm đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet