Bộ TT&TT đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính

Bình Minh

Theo báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TT&TT, trong năm qua, Bộ TT&TT đã thực hiện đầy đủ các nội dung về chỉ đạo điều hành theo Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ.

Sáng 27/12/2016, tại Hà Nội, với vai trò Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT.

Theo báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TT&TT, trong năm qua, Bộ TT&TT đã thực hiện đầy đủ các nội dung về chỉ đạo điều hành theo Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ. Các kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch thanh tra đều được hoàn thành 100%.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 1243 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT năm 2016, theo đó, Cục Báo chí chủ trì rà soát, đánh giá, kiến nghị và đề xuất phương án đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí.

Bộ TT&TT đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ TT&TT chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo sáng 27/12/2016.

 

Về việc công khai thủ tục hành chính, hiện nay, đã có 256 thủ tục hành chính của Bộ T&TT được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Việc trao đổi văn bản giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ dưới dạng điện tử tiếp tục được tăng cường. Năm 2016, dự kiến đạt tỷ lệ trên 80%. Bộ TT&TT cũng đã hoàn thành việc thiết lập liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành giữa Bộ và Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông của Văn phòng Chính phủ.

Theo dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của Bộ TT&TT, mục tiêu chung là: Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính của Bộ TT&TT, nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính; Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ TT&TT năm 2017 và các năm tiếp theo...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet