Bộ TT&TT: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2016

Hải Yến

Tại Hội nghị giám sát, đánh giá đầu tư 2016 do Bộ TT&TT tổ chức tại Đà Nẵng trong tháng 9/2016, Bộ TT&TT đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) luôn coi trọng công tác quản lý đầu tư mua sắm công, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính. Các đơn vị phải minh bạch trong công tác này nhằm phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và lãng phí. 

 

Bộ TT&TT: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2016 - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải.

 

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt cán bộ làm công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính tập trung thời gian, trí tuệ hoàn thành kế hoạch thu chi ngân sách; kế hoạch đầu tư 2016; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và của ngành TT&TT.

Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2016, Vụ KTKH (Bộ TT&TT) cho rằng, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật Đầu tư công, phải triển khai nhiều thủ tục đầu tư (Phải được thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch vốn được giao chậm và nhiều lần).

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… còn chưa hoàn thiện và đồng bộ gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình triển khai.

Các dự án đầu tư của Bộ TT&TT phần lớn là mua sắm trang thiết bị, trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung thực hiện công tác tổ chức đấu thầu (xây dựng hồ sơ mời thầu, mời thầu…) nên giải ngân chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm 2016, Bộ TT&TT đã triển khai nhiều giải pháp. Đối với các dự án trọng điểm, các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu, tư vấn, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để nghiệm thu khối lượng và thành toán, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân phấn đấu sớm cải thiện tình hình giải ngân của dự án.

Các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vốn đầu tư, chống thất thoát lãng phí trong xây dựng.

Đối với các dự án chuyển tiếp, tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm các thủ tục nghiệm thu, thanh toán; Đối với dự án khởi công mới khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác thiết kế, dự toán, chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, khởi công.

Bộ TT&TT cũng kiến nghị Chính phủ phân cấp cho các chủ đầu tư phê duyệt TKKT và tổng dự toán các dự án không có cấu phần xây dựng; Cho phép thực hiện thuê tư vấn để Quản lý dự án xây dựng công trình để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư; Tăng hạn mức chỉ định thầu với các gói thầu tư vấn (theo quy định hiện tại 500 triệu đồng là chưa phù hợp); Nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ làm công tác quản lý đầu tư.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet