Bộ TT&TT hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Bình Minh

Sáng nay, 9/11/2015, Bộ TT&TT đã tổ chức chương trình Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã tham dự sự kiện này.

Báo cáo kết quả hoạt động công tác pháp chế năm 2015, ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: "Trung bình mỗi năm, Vụ Pháp chế thẩm định trên 30 văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu góp ý kiến khoảng 500 – 600 lượt dự thảo văn bản của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan khác.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Võ Thanh Lâm chia sẻ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác pháp chế năm 2015. Ảnh: B.M

Vụ Pháp chế đã chủ trì phối hợp với các tổ chức pháp chế tại các Cục, đơn vị liên quan để tổng hợp, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành. Các tổ chức pháp chế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung rà soát và hệ thống hóa 6 tháng/lần để kịp thời xây dựng, ban hành các quy định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành, nhằm tạo thuận tiện cho việc tra cứu, tham khảo, cũng như làm cơ sở nghiên cứu, ban hành các văn bản thay thế, sửa đổi".

Đáng chú ý, về công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng (chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ TT&TT), Vụ Pháp chế đã triển khai rất nhiều hoạt động như: Chủ trì tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp, xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp; Tham gia góp ý với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực liên quan đến quản trị doanh nghiệp, đầu tư ra nước ngoài, và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ trưởng Võ Thanh Lâm cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động pháp chế của Bộ TT&TT. Chẳng hạn: Công tác triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ còn chậm, số lượng văn bản đăng ký hàng năm có tăng nhưng hiệu quả và tỷ lệ hoàn thiện văn bản đúng hạn còn thấp; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dù đã triển khai mạnh mẽ song nhiều lúc, nhiều nơi vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ; Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật chưa được công bố kịp thời, làm ảnh hưởng lớn tới quá trình thi hành pháp luật...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (bên trái) tặng lẵng hoa chúc mừng những người làm công tác pháp chế của ngành TT&TT nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Chúc mừng đội ngũ cán bộ pháp chế của Bộ TT&TT nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, và ghi nhận những khó khăn, hạn chế trong hoạt động pháp chế của ngành, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: "Lãnh đạo Bộ TT&TT chia sẻ những khó khăn của các cán bộ làm công tác pháp chế trong ngành và sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ để các cán bộ làm công tác pháp chế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền".

Thứ trưởng cũng đề nghị các cán bộ chủ động chủ động đề xuất các kiến nghị liên quan và triển khai các hoạt động khen thưởng để kịp thời động viên các cán bộ làm công tác pháp chế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet