Bộ TT&TT ký kết thỏa thuận hợp tác với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bình Minh

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí, xuất bản giai đoạn 2016 – 2018 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra chiều tối 24/11/2016, tại Hà Nội.

Tới dự Lễ ký kết có TS. Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT; PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí, xuất bản giai đoạn 2016 – 2018 giữa Bộ TT&TT và Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm các nội dung: Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng (xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành báo chí, xuất bản; trao đổi học thuật, kinh nghiệm và hợp tác trong giảng dạy; xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trong lĩnh vực báo chí, xuất bản); Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu (phối hợp tham gia nghiên cứu các đề tài, chương trình, dự án trong lĩnh vực báo chí, xuất bản); Hợp tác về cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng (phối hợp tổ chức, triển khai các hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; hỗ trợ và hợp tác với Học viện trong việc tổ chức, quản lý các khóa đào tạo cử nhân chính trị, ngoại ngữ, tin học).

Hai bên cũng nhất trí cao rằng trên cơ sở khung chung của biên bản thỏa thuận hợp tác, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT và Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp tục trao đổi, thỏa thuận để chi tiết hóa các hoạt động hợp tác chuyên sâu hơn nữa trên nguyên tắc hiểu biết lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại cũng như đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở và đội ngũ tác nghiệp trực tiếp trong các lĩnh vực này là hết sức cần thiết và quan trọng.

“Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp chặt với Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở lớp bồi dưỡng, đào tạo lại cho cán bộ tuyên giáo các cấp, coi chứng chỉ đào tạo do Học viện cấp là một tiêu chí để thi nâng bậc, nâng ngạch ở các cấp. Mong rằng thời gian tới, chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo của Học viện cũng là một trong những chứng chỉ cần có để thi nâng bậc, nâng ngạch đối với các cán bộ trong ngành báo chí, xuất bản", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT (bên phải, hàng trước) cùng PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ký biên bản thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Tiếp lời người đứng đầu Bộ TT&TT, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia về báo chí, xuất bản. Sự hợp tác hôm nay không phải mới bắt đầu mà là sự tiếp tục những chương trình hợp tác lâu nay giữa Bộ TT&TT với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM. Qua việc hợp tác này, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ nhận được hỗ trợ tích cực từ phía Bộ TT&TT trong hoạt động đào tạo, đặc biệt là thông qua Bộ TT&TT sẽ có thể tiếp nhận những quan điểm mới nhất của Đảng và Nhà nước về báo chí, xuất bản.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet