Bộ TT&TT phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII

Thái Anh

Chiều ngày 23/5/2017 tại Bộ TT&TT, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT tổ chức hội nghị Phổ biến nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII tới toàn thể cán bộ

Chiều ngày 23/5/2017 tại Bộ TT&TT, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT tổ chức hội nghị Phổ biến nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII tới toàn thể cán bộ, Đảng viên của các cơ quan đơn vị thuộc bộ nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã phổ biến tới hàng trăm cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT nhiều nội dung lớn tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ ngày 5 – 10/5/2017).

Bộ TT&TT phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Công tác dự báo chiến lược, hoạch định đường lối, chính sách và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới. Việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước có mặt, có lúc chưa quyết liệt, kịp thời. Việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ còn khó khăn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh việc tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Cụ thể tập trung giải quyết dứt điểm DNNN hoạt động thua lỗ, hoàn thiện mô hình giám sát quản lý vốn tài sản Nhà nước, bảo đảm công khai minh bạch kinh doanh của DNNN. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh có phẩm chất – đạo đức chính trị. Đảm bảo cho Doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) trở thành lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế.

Bộ TT&TT phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII - ảnh 2
Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII tới toàn thể cán bộ, Đảng viên của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TT&TT

Tại Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khoá XII, Trung ương chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp lớn, đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN. Đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước, tập trung xử lý các tập đoàn, tổng công ty, DNNN kinh doanh không hiệu quả, thất thoát vốn, thua lỗ kéo dài, đảm bảo vốn, tài sản NN được công khai minh bạch. Đồng thời tiếp tục đổi mới DNNN để vận hành theo đúng cơ chế thị trường.

Để cụ thể hoá mục tiêu này Bộ trưởng Tuấn khẳng định, DNNN phải tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách để vận hành theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó DNNN phải đáp ứng chuẩn mực quốc tế, cạnh tranh bình đẳng với các DN khác từ đó tách bạch nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh do có khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ trong thời kỳ đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, để lại hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, nghiêm túc, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII. 

Phổ biến lại những nội dung chính của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đặc biệt lưu ý những vấn đề đã được Hội nghị này tập trung thảo luận, đó là Việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước có mặt, có lúc chưa quyết liệt, kịp thời. Việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ còn khó khăn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Còn chậm chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ, thất thoát nghiêm trọng về vốn và tài sản tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là ở cơ sở, nhiều nơi bộc lộ yếu kém, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Tình hình an ninh, trật tự, tai nạn, tệ nạn, khiếu kiện còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn…

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thành công tốt đẹp. Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet