Bộ TT&TT sắp có quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ trở xuống

Bình Minh

Công tác cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TT&TT có nhiều nội dung đáng chú ý như: Xây dựng quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ trở xuống; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; Quy định biên chế chuyên trách về CNTT cho cơ quan nhà nước...

Chiều 2/3/2016, tại trụ sở Bộ TT&TT đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính của Bộ dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng.

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT đã báo cáo tình hình tổng hợp kết quả tự chấm điểm cải cách hành chính năm 2015 của Bộ theo các nội dung gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa hành chính.

Trong đó, Bộ TT&TT chưa thể đạt điểm tuyệt đối vì còn một số điểm hạn chế như: Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT không kịp thời; Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản  quy phạm pháp luật hàng năm chưa cao; Chưa thực hiện thi tuyển lãnh đạo...

Điểm tự chấm của Bộ TT&TT sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp cùng số điểm của các Bộ, ngành khác, lấy đó làm một trong những sở cứ để triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì phiên họp. Ảnh: B.M

Cũng tại phiên họp, các thành viên BCĐ cải cách hành chính của Bộ TT&TT đã thảo luận, thống nhất nội dung triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016, với những đầu việc cụ thể gồm: Hoàn thiện thể chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ; Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lĩnh vực TT&TT trên cổng thông tin điện tử của Bộ; Xây dựng, trình Chính phủ đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ TT&TT;

Xây dựng quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở xuống; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2016; Xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ TT&TT với Bộ Nội vụ quy định biên chế chuyên trách về CNTT cho các cơ quan nhà nước; Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016 của Bộ; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, viết bài tuyên truyền về cải cách hành chính...

Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đề nghị Cục Tin học hóa chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ để đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trong giai đoạn tới, giúp thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT.

Trong năm 2016, Cục Tin học hóa cần chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo Bộ (thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ) thực hiện việc kiểm tra ứng dụng CNTT trong hoạt động của 1 Bộ hoặc địa phương.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ cũng đề xuất xây dựng Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Bộ TT&TT. Đồng thời đề xuất áp dụng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của Bộ TT&TT.

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng BCĐ cải cách hành chính của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Các đơn vị phải cố gắng đảm bảo thực hiện nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 theo đúng dự kiến. Phải ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác cải cách hành chính”.

Trưởng BCĐ Nguyễn Minh Hồng cũng đã đồng ý với đề xuất lồng ghép hoạt động kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính với hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Trong năm 2016 sẽ có 6 – 7 đơn vị thuộc Bộ TT&TT được lựa chọn để kiểm tra những nội dung này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet