Bộ TT&TT tập huấn nâng cao năng lực xây dựng chính sách, pháp luật

Bình Minh

Sáng 1/9, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TT&TT.

Mục đích nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác pháp chế trong lĩnh vực TT&TT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: Trong những năm qua, công tác xây dựng, ban hành VBQPPL nói chung và của Bộ TT&TT nói riêng đã ngày càng đi vào nền nếp, quy trình xây dựng văn bản được thực hiện một cách bài bản hơn, chất lượng xây dựng văn bản ngày càng được đảm bảo, tiến độ xây dựng văn bản cũng đảm bảo hơn.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, cán bộ làm công tác văn bản các cấp thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn nghiệp vụ soạn thảo, ban hành, kiểm tra VBQPPL. Các đơn vị thuộc Bộ cũng rất quan tâm công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra văn bản, đã có sự đầu tư thích đáng cho hoạt động này.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc ban hành VBQPPL vẫn còn những hạn chế. Cụ thể: Một số đơn vị chỉ thực hiện việc ban hành VBQPPL khi phát sinh yêu cầu từ cấp trên; Khi đăng ký dự kiến xây dựng VBQPPL vẫn chưa chú trọng việc tổng kết thực thi và đánh giá tác động đầy đủ các nội dung theo quy định, chưa sát với yêu cầu quản lý nhà nước. Điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều văn bản ban hành không đảm bảo về tiến độ, phải chuyển sang năm sau hoặc không được ban hành.

Mặt khác, Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL đã có hiệu lực thi hành, Bộ TT&TT đã có quy chế xây dựng, ban hành, kiểm tra VBQPPL, nhưng một số đơn vị chưa bám sát đầy đủ về trình tự, thủ tục xây dựng VBQPPL như: Chưa tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội trước khi xây dựng dự thảo văn bản, kể cả đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính; Chưa tổ chức lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Kết quả là chất lượng của một số dự thảo VBQPPL không cao, chưa đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung đơn giản, sơ sài... Nhìn chung, tính khả thi của VBQPPL ở các cấp sau khi ban hành không cao. Có những văn bản trong quá trình xem xét xây dựng dự thảo đã bị dừng lại do vấp phải ý kiến bất đồng của cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

"Nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng xây dựng và ban hành VBQPPL, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần nhận thấy trách nhiệm của mình, đặc biệt là các cơ quan tham mưu, phải xem công tác này là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản, bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động này (hiện kinh phí ngân sách cấp còn hạn chế, dù đã phản ánh nhiều nhưng vẫn chưa được cải thiện). Cần tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý VBQPPL", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đề nghị Vụ Pháp chế sớm tổ chức hội nghị diện hẹp về công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL sau hơn 1 năm thực hiện Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 34 của Chính phủ. Hội nghị nên được tổ chức theo hình thức bàn tròn trao đổi đối thoại, nêu những vấn đề lớn để cùng thảo luận, tìm giải pháp để làm tốt hơn công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, qua đó giúp cho lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành TT&TT ngày càng tốt hơn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết dự kiến sẽ tổ chức tọa đàm chuyên đề về xây dựng, ban hành VBQPPL nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet