Bộ TT&TT thu hồi giấy phép hoạt động của 6 báo, tạp chí của Bộ GTVT

Bình Minh

Chiều 1/4/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành Quyết định số 443 về việc thu hồi giấy phép hoạt động của 6 báo, tạp chí của các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

6 giấy phép hoạt động bị thu hồi gồm: Giấy phép số 12/GP-BTTTT ngày 20/1/2015 của Bộ TT&TT đã cấp cho Báo Đường sắt (trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam);

Báo Đường sắt là 1 trong 6 báo, tạp chí của Bộ Giao thông Vận tải bị thu hồi giấy phép hoạt động từ ngày 1/4/2015.

 

Giấy phép số 183/GP-BTTTT ngày 17/6/2014 của Bộ TT&TT đã cấp cho Tạp chí Hàng  hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam);

Giấy phép số 1241/GP-BTTTT ngày 5/8/2011 của Bộ TT&TT đã cấp cho Tạp chí Hàng không Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam);

Giấy phép số 446/GP-BTTTT ngày 4/11/2013 của Bộ TT&TT đã cấp cho Tạp chí Đường bộ Việt Nam (trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam);

Giấy phép số 561/GP-BVHTT ngày 8/11/2001 và Giấy phép sửa đổi bổ sung số 1400/GP-BTTTT ngày 30/8/2011 của Bộ TT&TT đã cấp cho Tạp chí Đường thủy nội địa Việt Nam (trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam);

Giấy phép số 228/GP-BTTT ngày 28/7/2014 của Bộ TT&TT đã cấp cho Tạp chí Đăng kiểm (trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Việc thu hồi giấy phép hoạt động của 6 báo, tạp chí nêu trên được tiến thành theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải nhằm sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo chủ trương quy hoạch báo chí toàn quốc.

Quyết định số 443 có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2015.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường Thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của các báo, tạp chí trực thuộc, nộp về Bộ TT&TT (qua Cục Báo chí)  trước ngày 10/4/2015.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet