Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giám sát, đánh giá đầu tư và tài chính năm 2015

Quang Mậu

Sáng 10/9/2015, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn giám sát, đánh giá đầu tư và tài chính năm 2015. Hơn 130 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tham dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn giám sát, đánh giá đầu tư và tài chính năm 2015

Hội nghị tập huấn giám sát, đánh giá đầu tư và tài chính được tổ chức trong 3 ngày, từ 10 – 13/9/2015. 

Tham dự hội nghị, các đại biểu sẽ được các chuyên gia của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng cục Thuế và Bộ TT&TT phổ biến Luật Xây dựng 2014; Phổ biến và hướng dẫn các chính sách mới về thuế và thuế đặc thù của ngành TT&TT...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết: “Ngành TT&TT đang tích cực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020”.

“Bộ TT&TT coi trọng việc đổi mới quản lý đầu tư, mua sắm công, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; Tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, tài chính nhằm nâng cao tính minh bạch của công tác này, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Những nội dung tại hội nghị rất cần thiết để các đơn vị thực thi tốt hơn công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan, đơn vị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quản lý đầu tư, mua sắm, thanh quyết toán dự án, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính tại các cơ quan, đơn vị"– Thứ trưởng nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet