Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thái Anh

Việc lấy ý kiến nhân dân được tiến hành từ ngày 30/1/2015 đến 29/3/2015 một cách dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm.

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng chủ trì Hội nghị Thảo luận dự thảo báo cáo góp ý ngành TT&TT về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). 

Tham dự có ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế - Bộ Tư pháp, cùng lãnh đạo, chuyên viên, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết: "Bộ luật Dân sự năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005. Sau hơn 9 năm thi hành, Bộ luật Dân sự có tác động tích cực đến đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần đẩy mạnh sự hình thành, phát triển các giao dịch dân sự, thương mại và thiết lập các quan hệ thị trường. 

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, trước yêu cầu của thực tiễn phát triển trong giai đoạn mới và sự cần thiết phải thể chế hóa các quy định mới về quyền dân sự, kinh tế được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 thì việc sửa đổi Bộ luật Dân sự là rất cần thiết".

“Do phạm vi bao trùm lên các hoạt động của đời sống xã hội của pháp luật dân sự nói chung và Bộ luật Dân sự nói riêng, với tư cách là luật gốc về các vấn đề dân sự nên cần hết sức chú trọng trong việc nghiên cứu và góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng chia sẻ.

Để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ TT&TT đã xây dựng chương trình lấy ý kiến, theo đó, dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động trong Bộ thông qua hiều hình thức như: Góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo; đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ…

Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), 10 vấn đề trọng tâm được xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các vấn đề liên quan đến Bộ TT&TT.

Việc lấy ý kiến nhân dân được tiến hành từ ngày 30/1/2015 đến 29/3/2015 một cách dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm.

Đến nay, việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi trong toàn ngành TT&TT đã kết thúc với gần 100 lượt văn bản góp ý của các tổ chức trong ngành. Bộ TT&TT đã xây dựng dự thảo góp ý của ngành gửi các cơ quan chức năng tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ.

Để tiếp tục có thêm những đóng góp hiệu quả vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Thứ trưởng Lê Nam Thắng yêu cầu tại Hội nghị hôm nay, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi, góp ý thẳng thắn, cụ thể vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong đó đặc biệt chú trọng đến các vấn đề liên quan đến quyền nhân thân, quyền bí mật đời tư, quyền cá nhân đối với hình ảnh; sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và các quyền liên quan; hợp đồng và các hình thức của hợp đồng, bồi thường thiệt hại trong hợp đồng dân sự…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 10 vấn đề trọng tâm được xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các vấn đề liên quan đến Bộ TT&TT như: trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác; điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; lãi suất trong hợp đồng vay tài sản...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet