Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn về nội dung, kỹ năng biên tập tin bài...

Thái Anh

Muốn tuyên truyền tốt ngoài việc nắm vững các nội dung tuyên truyền nêu trên, chúng ta cần phải có thêm những kỹ năng tuyên truyền tốt, cụ thể là đối với hệ thống Đài truyền thanh chúng ta phải nắm kỹ năng biên tập, soạn thảo tin bài

Sáng 10/6, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ TT&TT đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn về nội dung, kỹ năng biên tập tin bài, tuyên truyền nghị quyết đại hội XII của Đảng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương- Khu vực phía Bắc. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ thông tin cơ sở Đoàn Công Huynh; về phía tỉnh Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Duy Thành, Phó trưởng ban tuyên giáo cơ sở Phạm Hồng Hải cùng các lãnh đạo Sở TTTT các tỉnh phía Bắc. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1 ngày 10/6.

Hội nghị tập huấn gồm 2 chuyên đề, Chuyên đề 1: Tập huấn nội dung và kỹ năng tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020. Chuyên đề 2: Kỹ năng biên tập tin, bài cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Công tác tập huấn tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh 4 nội dung tập huấn học tập cụ thể:

Một là: Cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Hai là: Theo chức trách và nhiệm vụ được giao, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực.

Ba là: Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng học tập phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

Bốn là: Công tác thông tin tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, muốn tuyên truyền tốt ngoài việc nắm vững các nội dung tuyên truyền nêu trên, chúng ta cần phải có thêm những kỹ năng tuyên truyền tốt. Cụ thể là, đối với hệ thống Đài truyền thanh, chúng ta phải nắm kỹ năng biên tập, soạn thảo tin bài phục vụ công tác tuyên truyền chính trị.

Bộ TT&TT đã lựa chọn các báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương gồm PGS. TS. Ngô Văn Thạo, vụ trưởng Bộ phận 03, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thạc sỹ Đồng Mạnh Hùng, Tổng biên tập báo Tiếng nói Việt Nam. Đây là những đồng chí rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhằm đảm bảo cho buổi tập huấn đạt hiệu quả cao.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet