Bộ TT&TT triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế

Phan Sương

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì hội nghị.

Từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế như đăng cai Năm APEC 2017, đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, hoàn tất các cam kết quốc tế lớn, trong đó có cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2018; Ký kết phê chuẩn và triển khai nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, với mức cam kết sâu rộng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị.

Công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò lớn trong việc nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp, doanh nhân đối với các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Với nhiệm vụ cần nghiêm túc triển khai theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Trung ương; Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1095/QĐ-BTTTT ngày 5/7/2017, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế. Tham dự hội nghị có đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các cơ quan trực thuộc Bộ TT&TT và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã có tổng kết sơ bộ về hoạt động thông tin, tuyên truyền trong thời gian qua. Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền vẫn tồn tại một số hạn chế như các đơn vị tuyên truyền chưa có các ưu tiên nhất định với các chương trình tuyên truyền, độ sâu của các chương trình tuyên truyền chưa thỏa đáng, nhận thức của người tham gia tuyên truyền chưa cao, sự phối hợp giữa các bộ, ngành chưa chặt chẽ, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng. 

Với những hạn chế đó, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nêu ra nhiệm vụ đối với Bộ TT&TT và các cơ quan bộ, ngành có liên quan cần phải thực hiện một cách hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể, có 5 nhóm nội dung chính:

Thứ nhất, cần tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết 06/NQ-CP và Chương trình 38 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả mọi đối tượng đối với các cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền rộng rãi chủ trương "hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa" đến các đối tác, cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ hai, cần nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với lộ trình cụ thể, hướng tới các chuẩn mực, loại bỏ dần các biện pháp mệnh lệnh - hành chính; Xây dựng và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là Chính phủ kiến tạo; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế; rà soát kỹ các cam kết quốc tế và trên cơ sở luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để đưa ra được các biện pháp kỹ thuật bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ ba, cần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thứ tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn. Tập trung cơ cấu lại công nghiệp công nghệ thông tin và nội dung số, góp phần tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đẩy nhanh các ứng dụng công nghệ thông tin vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân ở nông thôn và đưa sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới.

Thứ năm, công tác triển khai, tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế cần gắn liền với các mục tiêu khác như giữ vững và tăng cường an ninh, quốc phòng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế quốc tế trong quá trình hội nhập; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Tại hội nghị, đại diện của các bộ, ban, ngành đã thẳng thắn nêu rõ các vấn đề còn tồn tại của công tác tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, tất cả các đại diện đều nhất trí về việc thành lập một ủy ban chỉ đạo các nhiệm vụ tuyên truyền chung về hội nhập; tăng cường đào tạo nhận thức cho các biên tập viên, phóng viên đưa tin về tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp tốt giữa các bộ, ngành; đưa ra cụ thể các định hướng tuyên truyền, tinh giản các thủ tục hành chính, tổ chức các chương trình tuyên truyền hợp lý và tiết kiệm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet