Bộ TT&TT triển khai nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng XII

Bình Minh

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ TT&TT đã và đang triển khai nhiều hoạt động để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong đó có việc phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII" vừa diễn ra sáng nay, 18/1/2016 tại Hà Nội, cách 2 ngày trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII chính thức khai mạc.

"Thời gian qua, nhiều bộ tem tuy rất nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, với hình thức thể hiện rất đặc biệt đã được phát hành, góp phần phản ảnh sự phát triển đất nước, con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ. Đặc biệt, chúng ta đã có rất nhiều bộ tem ghi lại những hình ảnh về sự phát triển của Đảng, hình ảnh của lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Riêng với Đại hội Đảng, gần như lần Đại hội Đảng nào, Bưu điện Việt Nam, bưu chính Việt Nam cũng đều có những bộ tem chào mừng", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son. Ảnh: Thái Anh.

Chia sẻ thêm về bộ tem lần này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói: "Bộ tem khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, thể hiện sự chào đón của nhân dân ta với Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kỳ vọng của nhân dân ta với sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, và Đảng sẽ tiếp tục có những đường lối đổi mới đậm nét hơn nữa để dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, giành được thắng lợi, đưa Việt Nam vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa".

Ngoài việc phát hành bộ tem nêu trên, Bộ TT&TT còn có nhiều hoạt động thiết thực khác để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ TT&TT là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu kinh tế phát triển đất nước trong những nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được rất nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Không chỉ tuyên truyền về sự phát triển kinh tế xã hội mà còn tuyên truyền về nhiều lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới biển đảo của Tổ quốc, tuyên truyền về những gương người tốt – những đóa hoa tươi thắm đạt nhiều thành tích để dâng lên chào mừng Đại hội Đảng".

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, gần đây, Bộ TT&TT cùng các Sở TT&TT đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức nhiều triển lãm, đặc biệt là triển lãm tranh, ảnh, phim để giới thiệu về những thành tựu quan trọng của đất nước trong suốt 30 năm đổi mới, trọng tâm là nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet