Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ phối hợp gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

Bình Minh

Lễ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2017 – 2020 giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ vừa diễn ra chiều 22/8 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: “Ứng dụng CNTT và CCHC là 2 nội dung quan trọng, có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả CCHC, hỗ trợ cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết.

Cũng theo người đứng đầu Bộ TT&TT, thế giới đang chuyển sang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Công tác quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước đòi hỏi phải cải tiến, nâng cao hiệu quả, phương thức quản lý để thích ứng với yêu cầu của sự phát triển. Khi đó, ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính xây dựng chính phủ điện tử trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

“Với Chương trình phối hợp này, các đơn vị liên quan về ứng dụng CNTT và CCHC của các Bộ, ngành, các Sở TT&TT, Sở Nội vụ trên cả nước có căn cứ xây dựng, ban hành các chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC tại các Bộ, ngành, địa phương”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói, đồng thời chỉ đạo: “Để Chương trình được triển khai hiệu quả, có tác động lan tỏa tới các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, đề nghị Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Báo chí phối hợp chỉ đạo các cơ quan truyền hình, báo chí trên cả nước đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về ứng dụng CNTT, CCHC, xây dựng chính phủ điện tử”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao Chương trình phối hợp giữa hai Bộ.

Đánh giá cao Chương trình phối hợp nêu trên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết thêm: Ngày 16/10/2012, hai Bộ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2011 – 2015.

Sau 5 năm thực hiện, hai Bộ đã phối hợp xây dựng, ban hành các quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc, là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hệ thống thư điện tử chính thức phục vụ công việc, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Chương trình phối hợp là một trong các giải pháp quan trọng nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cùng ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020.

Trên cơ sở kết quả đạt được giai đoạn 2011 – 2015, hai Bộ thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2017 – 2020.

Tính đến thời điểm này, duy nhất có 2 Bộ TT&TT và Nội vụ đã ký kết nội dung phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC theo 2 giai đoạn 2011 – 2015 và 2017 – 2020.

8 nội dung chính của Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2017 – 2020 của Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ:

- Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan nhà nước, gồm các văn bản chính: Thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử; Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử.

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Sở TT&TT, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà nước hàng năm;

- Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC của các cơ quan nhà nước.

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan nhà nước thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC.

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

- Phối hợp xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Par Index).

- Xây dựng Đề án Hiện đại hóa hành chính khối cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2018 – 2020.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet