Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên kế hoạch "Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các DTTS Việt Nam"

Hải Luân

Nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam, mới đây bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên kế hoạch "Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Theo đó, ngày 24/10/2016, thừa lệnh Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung đã ký kế hoạch số 4282/KH-BVHTTDL về việc “Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên việc thực hiện Quyết định số 215/QĐ-BVHTTDL ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch về việc xây dựng đề án "Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam"; Kế hoạch 825/KH-BVHTTDL ngày 16/3/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xây dựng đề án " Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam". 

Ảnh minh họa: Cinet.gov.vn

Với mục đích khảo sát nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam; đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác văn hóa dân tộc; qua đó, xây dựng, hệ thống, tổng hợp văn hóa của 53 dân tộc thiểu sổ Việt Nam trên cơ sở rà soát, thống kê thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số, chương trình sẽ tiến hành khảo sát các địa phương có đông dân cư là người dân tộc thiểu số sinh sống.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị tiến hành nêu và chỉ ra các yếu tố tác động tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những thuận lợi, khó khăn và ý kiến phản ánh, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhằm dự báo, xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện bao gồm: Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Trà Vinh, Sóc Trăng; Phòng Văn hóa thông tin huyện, thành phố trực thuộc các tỉnh thực hiện.

Địa điểm khảo sát, điều tra là các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Đối tượng khảo sát là các địa phương có đông cư dân là người dân tộc thiểu số.

Để việc khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số đạt kết quả, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh nêu trên lựa chọn các xã tiêu biểu phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức triển khai thực hiện.

Chương trình được thực hiện trong hai tháng 10 và 11/2016.

Nội dung thực hiện: Xây dựng mẫu Phiếu điều tra; Điền dã, khảo sát, phỏng vấn ghi chép tư liệu từ các chủ thể là đồng bào các dân tộc, đặc biệt từ những nghệ nhân và người có uy tín; sau đó tiến hành thảo luận nhóm; tổng hợp và xử lý tư liệu để báo cáo Ban Soạn thảo, Tố Biên tập, tiến tới hoàn chỉnh Đề án.

Toàn bộ kinh phí thực hiện cuộc khảo sát, điều tra này được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc  dự trù. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet