Bộ Xây dựng: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Minh Thư

Ngày 11/9, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, bầu ra BCH khóa mới và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Báo XD)

Trong nhiệm kỳ 2015- 2017, toàn thể Đảng viên trong Chi bộ đã đạt được nhiều thành tích trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành xây dựng, đặc biệt trong công tác tổng hợp, thống kê, quản lý đầu tư, tài chính, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp. Tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ban hành kịp thời việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Ngành xây dựng. Hoàn thành đúng quy định, đảm bảo thời gian chuẩn bị các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và các báo cáo đột xuất khắc phục các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng được Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính hết sức quan tâm và chú trọng. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho Đảng viên; phổ biến, quán triệt kịp thời các Nghị quyết Đại hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần XII. Chi bộ cũng kịp thời động viên và tạo điều kiện để cán bộ, công chức học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, năng lực công tác, nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, cấp ủy và lãnh đạo Vụ đã gương mẫu trong công việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW cùng với sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao đã giúp cho toàn thể Đảng viên và cán bộ, chuyên viên trong Vụ nâng cao tinh thần làm việc đáp ứng yêu cầu của Bộ giao.

Chi bộ đã đề ra các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới như: 100% Đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài Chính đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet