Bộ Xây dựng mời nhà đầu tư cho 4 tổng công ty sau cổ phần hóa

Minh Thư

Bộ Xây dựng đã có công văn gửi các nhà đầu tư quan tâm và mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược sau khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty: Sông Đà, IDICO, HUD và VICEM.

Theo công văn của Bộ Xây dựng, hiện Bộ đang tiến hành cổ phần hóa 4 Công ty mẹ của các Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị ( HUD), Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Bộ Xây dựng cho rằng, đây là các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong các lĩnh vực đầu tư và xây dựng công trình thủy điện, dân dụng và công nghiệp; khu đô thị, khu công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản... với uy tín, bề dày kinh nghiệm hàng chục năm trên thị trường và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Các tổng công ty đang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực về tài chính, quản trị và công nghệ của doanh nghiệp để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của nền kinh tế đang hội nhập quốc tế sâu rộng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet