Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ

Minh Thư

Theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp thuộc Bộ vẫn tiếp tục tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn tại các dự án đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.

Trong 10 tháng qua, Bộ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa 9 Tổng công ty; thoái vốn tại 10 danh mục đầu tư với tổng giá trị 193,4 tỷ đồng, giá trị thu về 233,5 tỷ đồng, bằng khoảng 120% giá trị đầu tư. Kết thúc giai đoạn 2011 - 2015, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ đã thực hiện thoái vốn 77/170 danh mục theo Đề án (đạt 45% kế hoạch) với giá trị vốn Nhà nước 1.820 tỷ đồng (đạt 35% kế hoạch), giá trị thực tế thu về 1.989 tỷ đồng (đạt 35% kế hoạch).

Bộ đã phê duyệt chương trình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016 tại 9 Tổng công ty - Cty TNHH MTV thuộc Bộ; phê duyệt điều lệ của TCT Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP; đã phê duyệt điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; sửa đổi, bổ sung điều lệ TCT Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Giá trị sản xuất kinh doanh 10 tháng của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng ước đạt 127.440 tỷ đồng, bằng 78,7% so với kế hoạch năm 2016, bằng 105,1% so với cùng kỳ năm 2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet