Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí chấm điểm bệnh viện

Phúc Mai

Cuối tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ban hành bộ tiêu chí chấm điểm Bệnh viện dựa trên các tiêu chí của năm 2015 và đã thay đổi cho phù hợp. Bộ tiêu chí mới này áp dụng cho năm 2017 và 2018.

Ảnh minh họa.

Thước đo để bệnh viện phát triển

Theo đó, Bộ Y tế sẽ lấy kết quả năm 2016 là mốc khởi điểm cho chu kỳ đánh giá cải tiến chất lượng cho 2 năm tiếp theo 2017 và 2018.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bổ sung các tiêu chí chất lượng khác.

Năm 2017, các tiêu chí mới sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục ban hành bổ sung nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện toàn diện hơn, giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Theo đó, mục đích của bộ tiêu chí này là khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ Y tế cũng đưa ra mục tiêu cho bộ tiêu chí này là cung cấp công cụ đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện Việt Nam. Hỗ trợ cho các bệnh viện xác định được mức chất lượng tại thời điểm đánh giá để tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện.

Ngoài ra, Bộ tiêu chí này cũng là định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng. Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho quy hoạch, đầu tư, phát triển bệnh viện. Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho việc xếp loại chất lượng bệnh viện, thi đua và khen thưởng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ tiêu chí này sẽ là công cụ để cơ quan quản lý hướng dẫn bệnh viện triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng theo Thông tư Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013. Là căn cứ để bệnh viện triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế. 

Là công cụ, thước đo để bệnh viện tự xác định được đang đứng ở đâu trong hệ thống bệnh viện, thông qua việc đánh giá chất lượng, bao gồm tự đánh giá, cơ quan quản lý và tổ chức kiểm định chất lượng độc lập đánh giá. Góp phần từng bước thay đổi quan điểm của lãnh đạo bệnh viện, quản lý cần hướng đến người bệnh và phát triển con người. Từng bước đưa hệ thống bệnh viện Việt Nam hội nhập quốc tế.

Đối tượng áp dụng

Theo đó, bộ tiêu chí này sẽ áp dụng cho toàn bộ các bệnh viện Nhà nước và tư nhân.

Toàn bộ các trung tâm y tế huyện có chức năng khám và điều trị người bệnh nội trú, nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của khối điều trị. 

Trung tâm y tế huyện không có giường bệnh nội trú không áp dụng Bộ tiêu chí này.

Đối với bệnh viện có từ 2 cơ sở trở lên: Đánh giá chất lượng cho toàn bộ các cơ sở. Mỗi cơ sở tiến hành đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí và báo cáo kết quả của từng cơ sở riêng biệt. 

Các cơ sở của bệnh viện đánh giá tiêu chí theo 3 nhóm sau:

+ Các tiêu chí nhóm 1: chỉ cơ sở 1 có; đoàn đánh giá tại cơ sở chính và sử dụng kết quả đánh giá của cơ sở chính cho các cơ sở phụ.

+ Các tiêu chí nhóm 2: đánh giá chung toàn bộ các cơ sở 1, 2, 3… của bệnh viện và áp dụng kết quả chung giống nhau cho cơ sở chính và các cơ sở phụ.

+ Các tiêu chí nhóm 3: Mỗi cơ sở có đặc thù riêng; đánh giá riêng biệt từng cơ sở và mỗi cơ sở có kết quả riêng khác nhau.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet