Bưu điện Quảng Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

PV

Ngày 19/9/2016, Đảng bộ cơ quan Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Đảng bộ về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo đó Hội nghị đã được nghe một số vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng; Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy; Việc thực hiện chương trình công tác, chương trình KT-GS toàn khóa và 2016; Triển khai kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Thành phố Hạ Long đến 2020, định hướng 2030; Triển khai quán triệt quy định số 30-QĐ/TW của BCHTW...

Ngay sau học tập toàn thể cán bộ, đảng viên đề thực hiện việc viết bài thu hoạch cá nhân, các Chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động của triển khai thực hiện nghị quyết của đơn vị.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet