Bưu điện Việt Nam góp phần xây dựng nền thủ tục hành chính vì dân

Bình Minh

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, năm 2016, Bưu điện Việt Nam đã góp phần xây dựng một nền thủ tục hành chính hướng đến người dân, vì người dân để phục vụ. Năm 2017, Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung xây dựng nền sản xuất bưu chính hiện đại.

Tổng doanh thu gần 13.000 tỷ đồng

Trong hai ngày 23 - 24/12, tại Đà Lạt, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chia sẻ, năm 2016, lĩnh vực bưu chính của toàn ngành đã có những bước chuyển biến đáng kể. Trong đó đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Việc Bưu điện Việt Nam tham gia ngày càng sâu hơn vào lĩnh vực hành chính công đã góp phần quan trọng trong việc hướng tới một nền thủ tục hành chính hướng đến người dân, vì người dân để phục vụ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận cơ quan nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, thuận tiện nhất, đảm bảo ngăn ngừa các hành vi tiêu cực trong quá trình cải cách thủ tục hành chính.

Bưu điện Việt Nam góp phần xây dựng nền thủ tục hành chính vì dân - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (ngoài cùng bên phải) chúc mừng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2017, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai hoạt động này theo tinh thần Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên phạm vi toàn quốc.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, năm 2016, trong điều kiện hoạt động bưu chính công ích nhưng lại không còn nhận sự trợ cấp bằng tiền của Nhà nước như trước kia, tổng doanh thu toàn Tổng công ty vẫn đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng trên 35% so với năm 2015; lợi nhuận đạt trên 185 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm trước. Trong đó, riêng Công ty mẹ có doanh thu tăng hơn 38%, lợi nhuận tăng hơn 47% so với thực hiện năm 2015.

Xác định điểm bưu điện - văn hóa xã là một trong những mắt xích đặc biệt quan trọng, năm 2016, Tổng công ty đã đẩy mạnh đầu tư, cải tạo, sửa chữa, trang bị biển hiệu tại hàng trăm điểm trên cả nước, chuyển hướng hoạt động cho nhiều điểm thành bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ.

Đến nay, toàn mạng lưới đã có khoảng 1.850 điểm bưu điện - văn hóa xã chuyển hướng sang đa dịch vụ, đồng thời tiến tới triển khai mới bưu điện – văn hóa xã đa dịch vụ tại 1.833 điểm trên toàn quốc. Đối với các điểm đã triển khai mô hình đa dịch vụ, mức tăng trưởng bình quân đạt từ 15 - 20%. Doanh thu bình quân của mỗi điểm đạt 20.800.000 đồng/tháng.

Xây dựng nền bưu chính hiện đại, chuyên nghiệp

Xác định mục tiêu tối cao trong năm 2017 là giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bưu chính ở Việt Nam với doanh thu tăng trên 27% so với năm 2016, lợi nhuận phấn đấu đạt 258 tỷ đồng, Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung xây dựng nền sản xuất bưu chính hiện đại, chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa, tạo sự cách biệt và khác biệt tuyệt đối trên thị trường.

Bưu điện Việt Nam góp phần xây dựng nền thủ tục hành chính vì dân - ảnh 2
Các điểm giao dịch bưu điện tham gia ngày càng sâu vào quá trình thực hiện các thủ tục hành chính công, đem lại lợi ích cho cả người dân và các cơ quan công quyền.

Theo ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trong năm 2017, nhiệm vụ đầu tiên mà Tổng công ty sẽ phải tập trung là tổ chức lại sản xuất, xây dựng lại toàn bộ các quy định, quy trình dịch vụ mà ngay trước mắt là quy định, quy trình các dịch vụ bưu chính. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng sẽ tập trung xây dựng và ban hành chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu xây dựng nền sản xuất bưu chính hiện đại và chuyên nghiệp, tiện ích cho người dân, Bưu điện Việt Nam đặc biệt coi trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu, cùng việc ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn mạng lưới. Cụ thể, sẽ triển khai các dự án lớn, trọng điểm như các Trung tâm khai thác chia chọn vùng; dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin bưu chính (MPITS), đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, khai thác, các giải pháp back office, phần mềm kế toán mới, hệ thống thiết bị cầm tay cho bưu tá, nhân viên bán hàng...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet