C2, Rồng đỏ liên tiếp nhiễm chì vượt mức quy định

P.Thuý

Ngoài 3 lô C2, Rồng đỏ có quyết định thu hồi, URC còn 2 lô khác có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì vượt phép.
C2 và Rồng đỏ đều nhiễm chì nặng

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định tạm dừng lưu thông và thu hồi 3 lô hàng của URC gồm:

Lô Trà xanh hương chanh C2, NSX 04/02/2016 - HSD 04/02/2017. Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,085 mg/L; Mức công bố là: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 19/02/2016 - HSD 19/11/2016 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,053 mg/L; Nhà sản xuất công bố hàm lượng chì nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 10/11/2015 - HSD 10/08/2016; Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là 0,068 mg/L; Nhà sản xuất công bố nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu URC báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã sản xuất, đã bán, sản phẩm tồn kho và địa bàn bán. Báo cáo này phải gửi về Thanh tra Bộ Y tế trong ngày 23/5/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet