Cá chết ở sông Bưởi: Phạt hơn 1,7 tỷ đồng Cty mía đường Hòa Bình

Diệu Thùy

Tổng hình thức xử phạt chính là phạt tiền là 1.783.332.600 đồng. Đồng thời đình chỉ hoạt động của Công ty trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2016.

Ngày 17/5, ông Thái Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình vì gây ô nhiễm sông Bưởi.

Cá của người dân Thạch Thành bị chết do ô nhiễm. Ảnh Lao Động

Cụ thể, công ty đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Không lập, phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường theo quy định. Hình thức xử phạt chính, phạt tiền 80.000.000 đồng.

Không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định, phạt tiền 120.000.000 đồng.

Không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, phạt tiền 200.000.000 đồng.

Đồng thời đình chỉ hoạt động của Công ty trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty không vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải của dự án theo quy định, phạt tiền 200.000.000 đồng.

Không lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định và gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức, phạt tiền 260.000.000 đồng.

Không có Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định; Hành vi này và hành vi thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt đã bị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016, với số tiền là 480.000.000 đồng...

Yêu cầu công ty lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với nước thải sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường (các thông số giám sát gồm: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, SS, COD, Amonia, Tổng N). Cửa xả nước thải ra mương thoát (nơi tiếp nhận nước thải) phải được đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Bảo vệ môi trường; buộc Công ty phải cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đảm bảo khí thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; cải tạo khu lưu giữ chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại theo quy định hiện hành. 

Buộc Công ty có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi.

Công ty phải báo cáo kế hoạch khắc phục xong các hậu quả vi phạm nêu trên và gửi hồ sơ thiết kế xây dựng về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và Tổng cục Môi trường trước ngày 20 tháng 6 năm 2016; hoàn thành việc khắc phục các hậu quả vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và Tổng cục Môi trường trước ngày 30 tháng 9 năm 2016 để kiểm tra, giám sát và xác nhận hoàn thành theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet