Cà Mau: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện cực nam của Tổ quốc.

BT

Sáng ngày 28/7/2015, Đảng bộ huyện Ngọc Hiển khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau là huyện nằm chót cùng cực nam Tổ quốc, nổi tiếng với địa danh “Mũi Cà Mau”, và là Đảng bộ trên cơ sở thứ 4/14 trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức đại hội đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Ngọc Hiển đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu, kết quả có 26/29 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó, kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm gần 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng/người/năm; công tác quy hoạch kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ. Hệ thống lưới điện quốc gia tiếp tục được phát triển, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 97,3%, vượt 7,3% chỉ tiêu. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã xây dựng đạt 49/114 tiêu chí của 6 xã, bình quân mỗi xã đạt 8,17 tiêu chí và làm thay đổi đáng kể bộ mặt vùng nông thôn.

 

Đoàn chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hiển lần thứ XI  Nguồn: camau.gov.vn

Các chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5% trở lên, cuối năm 2015 giảm còn 6,75%...Thương mại - dịch vụ có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hàng năm 15,1%. 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Ngọc Hiển phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất  9.170 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 49,30%; tỷ lệ hộ sử dụng điện quốc gia đạt 99%; 4/6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5% trở lên…

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau lần này là “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực sớm đưa huyện Ngọc Hiển phát triển mạnh về kinh tế…”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet