Cà Mau: Đầu tư 2.400 tỷ đồng xóa đói giảm nghèo

NH

Tỉnh Cà Mau đã dành 2.400 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách trung ương là 107 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 100 tỷ đồng, còn lại 2.200 tỷ đồng huy động từ các nguồn tín dụng ưu đãi để đầu tư cho chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững.

Qua 4 năm thực hiện chương trình đã có 35.000 hộ nghèo thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 10% năm 2010 giảm xuống còn 3,4%, hộ cận nghèo còn 2,49%.

Để có kết quả trên, tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó công việc được ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền vận động, qua đó các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo.

Tỉnh cũng tập trung huy động tối đa nguồn nhân lực của toàn xã hội tham gia công tác xóa đói giảm nghèo với hàng trăm tỷ đồng của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp. Chỉ tiêu giảm hộ nghèo được giao cho từng xã, từng chi bộ, qua một năm tổ chức thực hiện để rút kinh nghiệm.

Từ năm 2016 trở đi tiêu chí hộ nghèo cũng như chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo quốc gia sẽ có nhiều điểm mới. Trên cơ sở tiếp thu chủ trương của Chính phủ, Cà Mau xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể.

Trước mắt, năm 2016 tỉnh sẽ huy động 100 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,4% xuống còn 2,4% , tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 2%.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet